01
Eki 2021
Peygamber'in (s.a.a) Tüm Sözleri Vahiy midir?

Bu hususta farklı görüşler vardır: Bazıları, Necm suresinin 3 ve 4. ayetlerinin "O, nefis arzusu ile konuşmaz, o (onun konuşması kendisine) vahyedilenden başkası değildir." genel olmasına bakarak şuna inanmaktadırlar: Peygamber(s.a.a.)'in...

MAKALEYİ OKU