18
Oca 2022
Keşke ...

* Keşke insanlar, okuduklarını gereği gibi anlayabilselerdi de… * Keşke insanlar, kitabi eserlerden çok kâinat kitabını okuyabilselerdi. O zaman gördükleri her yaprağın bir kitap olduğunu fark ederlerdi. O zaman yazdıkları her satıra kâinatı...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2022
İtidal Dini “İslam”

İtidal konusu İslam'da oldukça önemli, aynı zamanda geniş ve çok boyutlu bir konudur. Konuya başlamadan önce, itidalin bazı dillere dolanan ve aslında İslam düşmanları tarafından lanse edilen yanlış bir yorumuna değinip, ardından...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2021
İmam Humeynî’nin İrfanî ve Edebi Şahsiyetî

İmam Humeynî'nin İrfanî ve Edebi Şahsiyetî İmam Humeyni'nin şahsiyetinin çeşitli boyutları vardır şüphesiz. Gerçi gerçekleştirdiği muhteşem ve eşsiz İslam devrimi nedeniyle dünya onu daha çok 'Siyasi boyutu ve mücadelesi”yle...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2021
Eğer Ali Olsaydı..

Asrımızın efsane şairi, aynı zamanda hakkında yazdığı muhteşem şiirleriyle 'Ali Şairi” diye de meşhur olan Merhum Seyyid Muhammed Hüseyin 'Şehriyar” bir şiirinde Hz. Ali'den (a.s) bahsederken şöyle...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2021
İnsanoğlunun Yaratılış Gayesi

Her insanın başkasına veya en azından kendisine sorduğu ve cevabını merak ettiği sorulardan birisi şudur:  'İnsanoğlunun yaratılış sebebi nedir?” Bu sorunun cevabına geçmeden önce, bu soruyu bir başka soru ile tamamlamak istiyoruz:...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2021
Seni Sevmek

* Deseler ki 'Elinde olmadan, yapmaya kendini mecbur hissettiğin şeye bir örnek verebilir misin?” İlk vereceğim örnek 'SENİ SEVMEK” olur şüphesiz! * Deseler ki 'İmkânsız olana örnek verebilir misin?” Cevabım...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2021
Din-Bilim İlişkisi

Bir kardeşimiz Deistlere ait olduğunu söylediği bazı iddiaları bana yazmış ve cevap istemiştir. (Gerçi benzer iddialaronlardan önce Ateistler tarafından da ilerisürülmüştür ve Deistlere has değildir.)Bu iddiaların ana ekseni DİN-BİLİM...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2021
Her Zaman ve Her Şeye Rağmen Vahdet

Asırlardır konuşulan, konuşulmaya devam edilen konu, VAHDET… Evet, VAHDET HAFTASI ve yine gündemimiz ümmetin vahdet ve birliği… Asırlar geçse de yine konuşacağız; bıkmadan usanmadan. Arzuladıklarımızı gerçekleştirsek de, gerçekleştirmesek...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2021
Kudüs Davamız

Yine bir Ramazan ayı ve yine bir KUDÜS GÜNÜ. Bize asrımızın en büyük işgal ve gasp hareketini hatırlatan; Bize yıllardır devam eden, en vahşi, en gaddar devlet terörizmini hatırlatan; Biz Müslümanlara en büyük ayıbımızı, utanç ve...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2021
Kimdir Ali?

* Ali (a.s) özellikleri ve güzellikleriyle eşi, emsali olmayan benzersiz bir şahsiyettir. * Daha hayata ilk adımını atacağı günde Rabbimiz onu kendi evinde mihman etmiş ve Beytullah'ta ağırlamıştır. Evet, Ali Kâbe'nin oğludur....

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2021
Aslan Oğullar Anası Fatıma Ümmü’l-Benin

Bugün İslam tarihinin kadri yüce, müstesna ve örnek kadınlarından birisi olan Hz. Ümmü'l-Benin'in (s.a) vefat günüdür. Allah'ın salat ve selamı onun, kocasının ve yiğit evlatlarının üzerine olsun. Bu kadri yüce Ehl-i Beyt...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2021
Vazife

'Vazife” kavramı hemen her insanın bildiği ve sık sık kullandığı bir kavramdır.  Vazife, 'insanın yapması gereken, yapmadığında hesap vermesi ve belki cezalandırılması gereken, en azından vicdanında rahatsızlık hissedeceği...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2021
Sadıkların İmamı

İmam Cafer Sadık'ın (a.s) hayatından İki Önemli Nokta: İmam Cafer Sâdık (a.s) Ehlibeyt İmamlarının içinde en uzun yaşayan imamdır. Bu konuda 62 ila 71 rakamına kadar farklı rivayetler olsa da en meşhuru 65'tir. İmamların hepsinden...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2021
Allah ve Resulü’nün Aslanı

Allah'ın ve Resulü'nün aslanı Hz. Hamza'nın (r.a) şehadet yıl dönümü münasebetiyle o Allah velisinin mesaj dolu hayatından 15 nokta seçerek huzurunuza takdim ediyorum: 1- Resulullah'ın (s.a.a) amcası Hz. Hamza (r.a) Resulullah'tan...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2021
İslam’da İşçiliğin Önemi ve İşçi Hakları

1 Mayıs dünya 'İşçi Bayramı”nın veya diğer adıyla "Emek ve Dayanışma Günü”nün içerisindeyiz. Bu münasebetle bu yazımızda İslamî öğretiler açısından iş ve işçilerin değeri ve hakları konusunu kısaca işlemeye gayret...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2021
İsrailoğulları'nın İbretlik Öyküsü

Kur'an-ı Kerim'in en çok üzerinde durduğu ve muhtelif sure ve ayetlerde öykülerini tekrar tekrar anlattığı kavim hiç şüphesiz Beni İsrail'dir. Bunun hikmeti ise onların hayat öykülerindeki ibret verici derslerde yatmaktadır....

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2021
İslam’ın Güncellenmesi mi!?

Son günlerin önemli gündem başlığı, bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşmasında temas ettiği 'İslam'ın Güncellenmesi” konusudur. Bu konunun gündeme taşınmasının olumlu yönleri olduğu gibi, olumsuz...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2021
Bir Makasın İki Ağzı

Her zaman İslam ve Müslümanların, başka bir deyişle İslam ümmetinin genel maslahat ve menfaatlerini önemseyen ve önceleyen şahsiyetler ve düşünce akımları, doğal olarak İslam ümmetinin vahdetini, birlik ve beraberliğini ve kardeşlik bağlarının...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2021
Resulullah’ın (saa) Masumiyeti

Yrd. Doç. Yener ÖZTÜRK isimli Sünnî bir kardeşimiz, Yeni Ümit dergisinin 74. sayısında yayınlanan yazısında meşhur Ehlisünnet görüşüne aykırı bir görüş ortaya atarak Ehlibeyt mektebinin görüşüne yakın bir görüş sergilemiş...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2021
Tövbe, İbadet ve Duanın Baharı

Allah'a hamd u senâlar olsun ki bir kez daha Ramazan Ayı'nı idrak etme şeref ve tevfikine nail olmuş bulunmaktayız. İbadet dua ve münâcâtın, Rahim Allah'ın rahmet-i rahimiyesinin mu'min kullarına en güzel ve en mükemmel...

MAKALEYİ OKU