06
Mar 2022
Toplumsal Sorunlar

Kur'an ve İmamet Velayetinden Ayrılmak.. Allah Kur'an-ı Kerimde şöyle buruyor: 'Kendileri ile huzur bulmanız için size kendinizden olan eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de, O'nun ayetlerindendir. Gerçekten...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2022
Hz. Fatıma (sa) Hüccettir..!

Bu günler Eyyam-i Fatimiyye'dir. Yani Hz. Fatıma'nin (sa) şehadet günleridir. Hz. Fatıma (sa) Biset 'Hz. Resulüllah'ın (saa) peygamberliğe seçilişin”in beşinci Yılında Mekke de dünyaya gelmiş ve Hicretin onuncu Yılında...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2021
Tüm Zamanları Kapsayan Bir Olay Bu..

Gadir-i Hum olayının sadece Hz. Resulüllah'ın (saa) Veda Haccına münhasır bir olay olmadığı, tüm zamanlara ait olduğunu belki de hiç birimiz bilmiyoruz. Gadir-i Hum bayramının diğer İslami bayramlardan büyük oluşunun sebebi şudur....

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2021
Rehberin Mektubundan Alınacak Dersler

"Sabah, akşam, rızasını dinleyerek rablerine dua edenlerle beraber sabret ve dünya yaşayışının ziynetini diliyenlere uyup ayırma gözlerini onlardan ve bizi anmamaları için gönüllerine gaflet verdiğimiz heva ve heveslerine uymuş ve işi hadden...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2021
Allah'a Ulaşmanın Yolları-6

"Andolsun ki biz, cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık; onların kalpleri vardır, düşünemezler onunla; gözleri vardır, görmezler o gözlerle; kulakları vardır, duymazlar o kulaklarla. Onlar dört ayaklı hayvanlara benzerler,...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2021
Allah'a Ulaşmanın Yolları-5

Sorunları Halletme Metodu Şu ana kadarki öngörülere baktığımızda gaflet hastalığının tedavisine başlama yollarının araştırılıp bulunması gerektiğini ve hastalığı tanımadan tedavi metodu uygulamanın da mümkün olmadığını görmekteyiz....

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2021
Allah'a Ulaşmanın Yolları-4

Gafletin çeşitli sebepleri vardır ve bunların en önemli sebeplerinden bir tanesi unutulmuş anılardır. Bu durumu özet olarak şöyle açıklayabiliriz. Kişi bir işi yapmak istediğinde evvela o işi tanıma ve yaptığı iş hususunda ihtisas sahibi...

MAKALEYİ OKU
21
Eki 2021
Allah'a Ulaşmanın Yolları-3

Allah'a ulaşmanın yolu nefsin temiz olmasıyla doğru orantılıdır ve nefsin temiz olmasına engel olan en büyük  etkenler insanın gaflet içerisinde olması düşüncesizce sadece dış görünümüne önem vermesi ve gerçek düşünce...

MAKALEYİ OKU
20
Eki 2021
Allah'a Ulaşmanın Yolları-2

Gaflet! İnsan Hayatının En Pis, İrin (İltihap) Ve Mikrobudur Gaflet! insanın Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük pis, irin ve  mikroptur. İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Gaflet! can'ı ( insanı) yok eden bir illettir." Şabaniyye...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2021
Şia'nın Hakikat Ve Özellikleri -1

Son zamanlarda müslümanlar arasında oluşturulmak istenen mezhep ve inanç kavgasına ve düşmalığına,Tekfirci Siyonist terörist gurupların ve bunların ağa babalarının fitne, ihtilaf ve bozgunculuk eylemlerine karşı her müslüman sağduyulu...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2021
Arabistan'ın Hizbullah Düşmanlığı

'' Kim Allah'ı Resulü'nü ve (sözü edilen) müminleri kendine veli edinirse, (bilsin ki) Allah'ın hizbi gerçek galiplerdir.'' Maide/ 56 Hizbullah'ın Suriye'ye verdiği destek, Siyonist İsrail'i büyük...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2021
Zuhuru Bekleyenlere Eşsiz Örnek

'Şüphesiz, biz sana Kevser'i (bol hayrı) verdik. Öyleyse sen Rabbine ibadet et ve (Allah yolunda) kurban kes. Şüphesiz, asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir.'' Kevser Suresi Hz. Fatima (s.a) zuhuru bekleyen erkek ve kadın...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2021
Erbain Ziyareti ve Yürüyüşüne Kısa Bir Bakış

İmam Hasan Askeri (as) şöyle buyuruyor: ''Müminin beş alameti vardır..." Beş tanesinden biri de; Erbain (İmam Hüseyin (as) ve 72 yarenin şehadetlerinin kırkıncı günü) ziyaretine gitmek. İmam Hüseyin'in (as) şehadetinin kırkıncı...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2021
Hüseyin (as) Hz. Nuh'un Varisidir

İmam Hüseyin (as) Hz. Nuh'un varisidir...!! Birçok rivayetlerde nakledildiği ve ziyaretlerde okunduğu gibi İmam Hüseyin (as) Peygamberlerin varisidir. Her peygamberden irs almıştır. Bu Peygamberlerden birtanesi Hz. Nuh'tur (as). "Esselamu...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2021
Hz. Fatıma’yı (sa) Tanımak

Hz. Fatıma'ya (sa) ümmetin vefasızlığı ve reva görülen eziyetten dolayı mübarek ruhunu Rabbine teslim ederken kırgın olarak bu dünyadan ayrılmıştır. Bunun için kendi cenazesini  gece yıkaması, gusül etmesi ve kefenleyip gizli...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2021
Mezara Giden Boş Hayaller..!!

'' Onlar, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar; oysa kâfirler istemeseler de, Allah kendi nurunu tamamlayacaktır.''Saf/8 Şeytan'ın tevbe etmesi söz konusu olmadığı gibi insanları saptırmaktan vazgeçmesi...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2021
Batı Sempatizmi

      Batı özentisi hayatımızın tümünü kapladığı gibi, bütün benliğimizi de kaplamış durumdadır. Bu özentiyi hayatımızdan ve vücudumuzdan atmalıyız. Batı özentisi bizimle beraber ve biz ona eğilimli olduğumuz sürece...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2021
Gaybet Döneminde En Önemli Vazife

Gaybet döneminin en büyük ve önemli vazifelerinden biri insanın Allah'ın farz ettiği amelleri yapması ve haram kıldığı şeylerden kaçınmasıdır. Bunu yapan bir mümin üzerine vazife olan sorumlulukların birinci aşamasını yerine getirmiş...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2021
Barış mı Ateşkes mi?

   Şecereyi Tayyibe İmam Ali ve Hz. Fatıma oğlu İmam Hasan (as) ile Şecereyi Mel'une (habise) Ebu Süfyan ve Ciğer yiğen kadın Hind oğlu Muaviye arasında gerçekleşen barış antlaşması mı, yoksa ümmetin kanını dökmek ve...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2021
Mazlum ve Muktadir..!

   MAZLUM:    Dünya Müslüman ve Mustazaflar lideri İmam Hamenei'nin İran İslam Cumhuriyeti ve muvahhit İran halkı için buyurduğu bu iki hayati cümle Mazlum ve Muktadir büyük bir anlam ifade etmelidir...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2021
İnsanın Asıl Vatanı!..

Yaratılan her insanın tek bir vatanı vardır. Ama her insan kendine farklı bir vatan oluşturmuştur. Kendi hakikatini tanıyan insan, 'Allah'ı” tanır, sözü ışığında asıl vatanın Allah'a yakın olmak olduğunu bilir. Yani Allah'a...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2021
İmam Hüseyin (as) Mateminin Öğretisi

Öncelikle bilinmelidir ki, Ehl-i Beyt (as) ve İmam Hüseyin'e (as) tutulan yas merasimleri Kur'an ve hadis eksenlidir. İnsanın günahtan arınması, dünya ve ahiret mutluluğunu yakalaması, fıtrat ahdine sadakat ile bağlı kalması, velayet...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2021
İnsan ile Allah Arasındaki İrtibat

Birinci derecede insanın Allah ile olan irtibatıdır. Öncelikle insan Allah ile irtibat kuramadığı sürece Allah insanla irtibat kurmaz. Allah'ın insan ile irtibatı Rahman sıfatıyladır, yani geneldir. Bu irtibatta tüm yaratıklarla beraber...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2021
Velayet Aşıkları ve Zuhur!..

Kur'an'da Mehdeviyet Kur'an-ı Kerim'de özelikle bir ayet Mehdeviyet konusuna direk atıfta bulunmaktadır. ''Allah, sizden iman edip doğru işler yapanlara, onlardan öncekileri yeryüzüne egemen kıldığı gibi onları...

MAKALEYİ OKU