12
Eki 2021
Siyaseti Yönlendiren Şiilik ve Siyasetin Yönlendirdiği Şiiler

Şiiliğin tarihine bakıldığında siyasi mücadelenin hiç kesintiye uğramadan her asırda devam ettiği görülür. İktidarlara bakışları ancak Şii siyasi ilkeleri ile olmuştur; iktidarların meşruluğunu onunla ölçerlerdi. Hangi iktidarla nereye...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2021
Velayet-i Fakihe Bakış Açıları ve İtaat

Velayet-i Fakih konusu tarih boyunca ilmi mahfillerde, medreselerde ve çok dar çerçevede özel derslerde dile getirilmiştir. Özel terimlerle belli bir kesime hitap eden bu dersler Velayet-i fakihin sadece ilmi ve teorik boyutunu beyan etmekteydi. Ameli...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2021
İmam Hameni ve İnkılabın İkinci Kırk Yılı

İmam Hamenei'nin İnkılabın ikinci kırk yılı hakkındaki mesajını idrak edebilmek için birinci kırk yılıNI doğru değerlendirmek gerekir. İmam Hamenei'nin ikinci kırk yıl beyannamesi sadece İran halkına yönelik olmayıp ...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2021
Kur’an’ın Gündemi ve Dünyanın Gündemi

Toplum mühendisliğinin en önemli konularından biri insanları yönlendirmek ve toplumu yönetmektir. Toplum mühendisliği yapanlar her gün insanlar için gündem belirlemek zorundadırlar. Gündem belirleyerek insanları peşinden sürüklemek ve toplumları...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2021
Şehid Kasım Süleymani ve Toplumsal Sorumluluk

Her insanın bir hayat serüveni ve mücadele hayatı vardır. Toplumda sembol ve örnek alınacak bir insan olunca o insanın özellikleri ve sıfatları incelenir. Bu mahbubiyetinin ve başarısının kaynağı araştırılır. Şehid Kasım Süleymani'nin...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2021
Deizm Akımın Kaynağı, Tehlikesi ve Karşı Koyma Yolları

Son zamanlarda gençliğin Deizm'e kaydığı söyleniyor. Yeni nesil için büyük bir tehlike olduğu vurgulanıyor. Dini hassasiyeti olan aileler tedirgin, çaresiz ve korku içindeler. Din derdi olmayan, her inanca cömertçe açık, hoşgörü sınırlarını...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2021
Kodları Değiştirilmiş Din ve Masum İmamların Misyonu

'Ben sizin aranızda iki ağır-paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlar Allah'ın kitabı (Kur'ân) ve İtretimdir (Ehlibeytimdir). Eğer siz onlara sarılırsanız, benden sonra hiçbir vakit yolunuzu şaşırmayacaksınız. Şüphesiz...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2021
Hangi Velayet-i Fakih?

İran'da gerçekleşen İslam inkılabı, dünya siyaset literatürüne yeni bir kavram kazandırdı; Velayet-i Fakih.  Bu, İslam inkılabının dünyaya Velayet-i Fakih adında bir yönetim şekli, müdüriyet modeli sunacağı manasına geliyordu....

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2021
İslam İnkılabının 40 Yılının Anatomisi

İslam İnkılabı hakkında söz açılınca sempatizanları övgüler bekler, antipatisi olanlar da bir açığını bulmaya çalışırlar. İslam inkılabını tanırken adalet, basiret ve insaf insanın en önemli araçları olmalıdır. Ancak böylece...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2021
Türkiye‘de Şiileri Bekleyen Tehlike

Tarih boyunca azınlıkta olmasına rağmen islam dünyasının ilmi liderliğini bütün alanlarıyla elinde bulunduran hidayet önderi masum imamlar ve onların naipleri, aynı zamanda peygamberlerin hedefi olan ilahi iradenin dünyaya hakim olması doğrultusunda...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2021
Mehdilik ve Zuhur Asrı

'Allah, sizden iman edip doğru işler yapanlara, onlardan öncekileri yeryüzüne egemen kıldığı gibi onları da egemen kılacağını, beğendiği dini onlar için yerleştireceğini ve korkularını güvene çevireceğini vadetti. Onlar bana ibadet...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2021
Velayet Fakih

İran'da gerçekleşen İslam inkılabı, dünya siyaset literatürüne yeni bir kavram kazandırdı; Velayet-i Fakih.  Bu, İslam inkılabının dünyaya Velayet-i Fakih adında bir yönetim şekli, müdüriyet modeli sunacağı manasına geliyordu....

MAKALEYİ OKU