12
Ara 2021
Ulemanın Halk İçerisindeki Etkisini Kırmak Mektebe Zarardır!

Tarih boyunca Şia uleması daima müstekbirlerin karşısında ve Müslümanların yanında yer almışlar ve ümmetin vahdetini ve maslahatını her zaman gündemlerinde tutmuşlardır. İster Ehlisünnet Müslümanlara, ister Şia Müslümanlara karşı...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2021
Gadir-i Hum'u Bir de Böyle Anlamak - I -

Hz. Peygamber (s.a.a) ömrünün son yılında veda haccından dönerken zilhicce ayının on sekizinde Gadir-i Hum denilen biryerde yaklaşık bir saat on dakikalık bir konuşma yapmıştır. O gün o vadide on binlerce hacı Resul-ü Ekrem'in konuşmasını...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2021
Her Zamanda Bir Kanlı Gömlek Bulurlar Elbet!

Tarihin sayfalarını geriye doğru çevirdiğimiz zaman, tarih bizleri günümüz olaylarına benzer günlere geri götürüyor aslında. Zaman Hz. Peygamber efendimizden yaklaşık yirmi, yirmi beş yıl sonrasıydı. O günlerin Müslüman toplumlarına,...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2021
Emeviler-Hariciler-Tekfirciler

EMEVİLER-HARİCİLER-TEKFİRCİLER VE BUGÜN MÜSLÜMANLARIN İMTİHANI     Bütün dinlerde ifrat ve tefrit yapılmış ve her zamanda ifrat ve tefrit toplumları zararlara maruz bırakmış ve yıkımlara sebep olmuştur. İfrat hastalığına...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2021
Kadir Gecesi ve Tecellileri

Ehlibeyt dostları, şiaları her yıl mübarek Ramazan ayının on dokuz, yirmi bir ve yirmi üçüncü gecelerini ihya ederler. Hiçbir İslam düşünürü Kadir gecesini muayyen bir gün olarak belirtmemiştir. Ehlibeyt kaynaklı hadis kitaplarında on...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2021
Oruç mu Tutuyoruz Aç mı Kalıyoruz!

Allah'u Teâlâ Peygamberleri bir takım hedefler doğrultusunda insanlığa göndermiştir. Allah'u Teâlâ şöyle buyuruyor; 'O bir mabuttur ki ümmiler içinden kendi cinslerinden bir Peygamber göndermiştir. Onlara ayetlerini okumaktadır...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2021
Rahmet Peygamberinin Ümmetinin Hali

"Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin."(Nisa,14) "Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten men ederler. Namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resul-üne...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2021
Kalıpsal Düşünce

Kardeşlik Ayetlerini İhlal Eden Anlayış; Kalıpçı Düşünce    İnanlar birbirlerinin kardeşidir gerçeğini bilmeyen bir inanan yoktur herhalde. Bu her Müslüman tarafından bilinmesine rağmen halkı Müslüman olan coğrafyalarda, bölgemizde...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2021
İlim ve Özgür Ortam

Eğer ilim adamları, filozoflar ve araştırmacılar arası farklı ve birbirlerinin görüşlerine aykırı konuların dile getirilmesinden bir hakikat doğmasını, hakikate ve gerçek olana varılmasını ve dolayısıyla hakikate susayan insanların...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2021
Hayır Konuşmayan Hayırsız Hayır Bulamaz

Her insan kendi çevresinde yaşanan olaylara, hadiselere, kişilerin tutumlarına, tavırlarına ve söylemlerine bakarak insan tiplerini çok iyi algılar. Zira etrafımızda olup bitenler bize insan tipleri hakkında ipuçlarını vermektedir. İnsan çoğu...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2021
Farz Et ki Ölüm Yolculuğu Başlıyor!

Daha dün üzerine titreyen eşin, çocukların şimdi senden ürpermekte veya korkmaktalar. Cenazenin bulunduğu odaya hiç birisi girmek istememektedir. Cenazen etrafa koku ve korku saçmasın diye buz gibi morga kaldırılıyor. Dün gece lüks ve sıcak...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2021
Muharrem Ayında Genelde Konuşulmayanlar

Kerbela'daki okullardan, sınıflardan bu güne kadar yeterince bahsedilmedi. Evet, edilmiştir ama ne yazık ki az edilmiştir. Bu gün 30–40 sene camilerde minberlerin dibinde oturarak muharrem aylarında vaiz dinleyen bazılarından, Hz. Hasan'ın...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2021
"BİZ" Olmanın Gereklilikleri Nedir?

"Biz" kavramı kişiden kişiye, toplumdan topluma değişebilen bir kavramdır. Bazen aynı kabileden olan insanlar veya aynı ırktan olanlar yahut aynı mezhepten olanlar kendileri gibi olanlara "BİZ" derler. Aslında bazıları "BİZ" derken ayrıştırmaktadırlar....

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2021
Mürekkebi döken değil içendir ehil!

Her devirde kalem ve beyanın etkisi ve önemi herkes tarafından bilinmektedir. Yazan kalemlerin ve beyan eden lisanların çok olması, beyan ederken seslerin hançereler patlarcasına yüksek çıkması önemli değildir. Önemli olan kalemin yazdıkları...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2021
Zillet Bizden Uzaktır

Bir insan inançlı, imanlı, İslami, insani ve akli mizanlara göre kırıterleri olduğunu iddia ediyorsa, böyle bir insanın kutsal değerlerinden ödün vermesi asla düşünülemez. Çünkü her bir Müslüman İslam dininin kutsal değerleri ile kimliğini...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2021
Allah'ın Sevdiğini Herkes Sever mi?

Allah'a hakkı ile inanan bir insanın tüm insanları memnun etmesi mümkün müdür sorusunun cevabı, elbette ki hayır olacaktır. Zira herkesi memnun etmek, her kesin nabzına göre şerbet vermeği gerektirir. Bu da inançlı, ilkeli, erdemli insanların...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2021
Biz!...

Aynı inancı, ideolojiyi, kültürü, mektebi paylaşan insanları mezkûr inanç, ideoloji, kültür ve mektep "biz" etmiştir demektir. Dolayısıyla bu insanları "biz" eden ve "biz" haline getiren inanç, kültür ve mekteptir. Bu kavrama göre insanların...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2021
"Kanlı Gömlek" Bir Kez Daha Sahnede

Tarihin sayfalarını geriye doğru çevirdiğimiz zaman, tarih bizleri günümüz olaylarına benzer günlere geri götürüyor aslında. Zaman Hz. Peygamber efendimizden yaklaşık yirmi beş yıl sonrasıydı. O günlerin Müslüman toplumlarına, Müslüman...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2021
Mezhepçilik Fitnesini Körüklemek ve Gerçekleri çarpıtmak

Fitnenin her çeşidi kötü ve tehlikelidir. Fitneler içerisinde en tehlikeli fitne, mezhepçilik taassubundan kaynaklanan mezhepçilik fitnesidir. Bazı İnsanlar durduğu yere, baktığı mekâna ve bulunduğu konuma göre olaylara bakar ve olaylara bu...

MAKALEYİ OKU