Makaleler

İmâm Humeynî ve Allâme Cevâdî Âmulî’nin İrfânî Tefsirinde İnsanın Kemâl Seyri
İmâm Humeynî ve Allâme Cevâdî Âmulî’nin İrfânî Tefsirinde İnsanın Kemâl Seyri

İmâm Humeynî (r) ve Allâme Cevâdî Âmulî, İbn Arabî gibi bazı irfân ehli âriflerin aksine, kendi sınıflandırmalarında ilk etapta insanı “kâmil insan” ve “hayvan mertebesindeki insan” olarak ikiye ayırmamaktadırlar. Onların görüşüne göre insan, diğer varlıklara nispetle kerâmet sahibidir.

İbn Sina’ya Göre Duanın Kabulü
İbn Sina’ya Göre Duanın Kabulü

Dua ve duaların kabulü meselesi, bilinen bütün dinlerin ortak inançlarındandır. Dahası denilebilir ki bütün insanlar fıtrat ve özgün yaratılışları gereği bu inancı taşırlar. Burada incelemek istediğimiz konu, “duanın kabulü” inancının felsefi açıklamasıdır.

Münacat-ı Şabaniye
Münacat-ı Şabaniye
Peygamber Efendimizin Bi'seti
Peygamber Efendimizin Bi'seti

Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin (s.a.a) meb’es yıldönümü Müslümanların büyük bayramlarındandır ve "Meb’es bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlahi Nurun Taçlandığı Gün: Bi'set
İlahi Nurun Taçlandığı Gün: Bi'set

"Oku!" dedi. Peygamber "Ne okuyayım?" diye sordu. Cebrail: "Ey Muhammed! Oku seni yaratan rabbinin adıyla!" dedi.

İnanç Eğitiminde Nehcü’l-Belâğa’nın Kur’ânî İşâretleri
İnanç Eğitiminde Nehcü’l-Belâğa’nın Kur’ânî İşâretleri
Sartre Varoluşçuluğundaki Ateizmin Hikmet-i Müteâliye Perspektifinden Eleştirisi
Sartre Varoluşçuluğundaki Ateizmin Hikmet-i Müteâliye Perspektifinden Eleştirisi
Yaratılış Gayesi Olarak İrfanı Düşünmek
Yaratılış Gayesi Olarak İrfanı Düşünmek

Bu makalemizde öncelikle irfanın tanımını yapıp, yaratılış gayesi olduğunu ve herkesin bu yolda ilerlemesi gerektiği hususlarına değindikten sonra; her zaman bizlere ışık kaynağı olan masumlardan ilahi irfanın ve buna ulaşanların özelliklerine öğrenmeye çalışacağız.

Uluslararası Hz. Hamza Konferansı Düzenlendi
Uluslararası Hz. Hamza Konferansı Düzenlendi
İmam Muhammed Bakır’ın Veladet Yıl Dönümü
İmam Muhammed Bakır’ın Veladet Yıl Dönümü
Modern Çağ, Dinin Dilini Ele Almada Yeni Mecraların Doğuşu
Modern Çağ, Dinin Dilini Ele Almada Yeni Mecraların Doğuşu
Dinin Cevherini Belirlemede Schleiermacher'in Yaklaşımı
Dinin Cevherini Belirlemede Schleiermacher'in Yaklaşımı
Safevî ve Osmanlı Dönemi Minyatürlerinde Dinî Değerler
Safevî ve Osmanlı Dönemi Minyatürlerinde Dinî Değerler

Bu makalede, Osmanlı ve Safevî dönemlerine ait resimli kitaplar incelenecek, öte yandan resimlerde Şiilik açısından farklılık ve benzerlik arz eden yönler, dönemin siyasî, dinî, ekonomik ve kültürel hayatı göz önüne alınarak mercek altına alınacaktır.

Kant ve Hace Tusî’nin Ahlakî Eğitim Görüşlerinin Karşılaştırması
Kant ve Hace Tusî’nin Ahlakî Eğitim Görüşlerinin Karşılaştırması

Bu makalenin kaleme almasında ki amaç, batı dünyasının tanınmış filozofu unvanıyla Kant’ın ve İslam dünyasının düşünürü unvanıyla Hace Nasiruddin Tusî’nin görüşlerinin karşılaştırmalı araştırması yapılarak ahlakî eğitimde strateji geliştirmek ve pratiğe dönük çözümler üretmektir.

Kur’an’da Bilginin Engelleri
Kur’an’da Bilginin Engelleri
Kur’an’ın İbret Verme Yöntemi
Kur’an’ın İbret Verme Yöntemi
Taberî’nin İlmî ve Kültürel Şahsiyeti
Taberî’nin İlmî ve Kültürel Şahsiyeti

Ebu Cafer Muhammed b. Cerir b. Yezid et-Taberî el-Âmulî1 224 Hicrî Kamerî (838 Miladî) veya 225 (839 Miladî) yılında dünyaya gelmiş -Taberî doğum tarihini tam olarak bilmediğini söylemiştir

Kur'an ve Sünnette İslami Yaşam Tarzı
Kur'an ve Sünnette İslami Yaşam Tarzı
Allame Tabatabaî Açısından Allah'ın Gerçek Muradına Ulaşmada Müfessirlerin Anlayışlarının Rolü
Allame Tabatabaî Açısından Allah'ın Gerçek Muradına Ulaşmada Müfessirlerin Anlayışlarının Rolü
Ma’sum İmamların Tefsirinden İncelikler
Ma’sum İmamların Tefsirinden İncelikler
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberlerin Müjdeleri
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberlerin Müjdeleri

Acaba mevcut Tevrat ve İncil’de İslam Peygamberi (s.a.a) müjdelenmiş midir? Kur’an’ın bu konuyla ilgili konumu nedir?

Kur'ân'a Göre Hz. Peygamber'in Siyasi Hakimiyeti
Kur'ân'a Göre Hz. Peygamber'in Siyasi Hakimiyeti

Bu makale, Kur'ân ve Sünnet açısından Peygamber'in (s.a.a) siyasî hâkimiyeti meselesini ele almaktadır. Makalede, İslâm'ın temel kaynakları olan Kur'ân ve Sünnet çerçevesinde Hz. Peygamber'in, risalet, tebliğ ve hidayetin yanı sıra siyasî liderlik yükümlülüğünü de üstlendiği ilgili ayetler çerçevesinde ispatlanmaktadır.

Nehcü’l-Belâğa’da Kur’ân
Nehcü’l-Belâğa’da Kur’ân
Peygamber Efendimiz Cennet ve Cehennemi Anlatıyor.
Peygamber Efendimiz Cennet ve Cehennemi Anlatıyor.
Muhkem ve Müteşabih Ayetler
Muhkem ve Müteşabih Ayetler
Ruh Nedir ve Ruhun Mahiyeti Nasıldır?
Ruh Nedir ve Ruhun Mahiyeti Nasıldır?

“Size pek az ilim verilmiştir" cümlesinin manası ise şudur: Zahir ulemasının bu mesele hakkındaki nasibi çok az bir şeydir, ruhun hakikati bunun ötesindedir ve keşfî ilimler dışında başka bir şeyle onu kavramak mümkün değildir.

Allah Resulü'nün Sünnetine Bağlı Kalmak
Allah Resulü'nün Sünnetine Bağlı Kalmak

Hz. Nebi: “Allah, benim sözümü duyarak onu koruyan, ezberleyen ve onu ulaşmadığı kişilere ulaştıran kimsenin yüzünü aydınlatsın.”

Kadir Gecesi Hakkında Kırk Hadis
Kadir Gecesi Hakkında Kırk Hadis
Üstat Muhsin Kıraatî ile Namazın Anahtarı Fatiha Suresi Üzerine
Üstat Muhsin Kıraatî ile Namazın Anahtarı Fatiha Suresi Üzerine
İslamî İlimler Sürecinde Kuran'ın Dili
İslamî İlimler Sürecinde Kuran'ın Dili

Kur`an ne tür bir dile sahiptir, bir tek dili mi, yoksa birçok dili mi bulunmaktadır?

Kur’ân’daki En Güzel Kıssa; Hz. Yusuf ve Alınacak Dersler
Kur’ân’daki En Güzel Kıssa; Hz. Yusuf ve Alınacak Dersler

Kur’ân’daki en güzel kıssa olarak nitelendirilen Hz. Yusuf (a.s) kıssası ders, ibret ve şahsi, ahlakî, içtimai ve ailevî erdemleri içermektedir.

Hz. Peygamber’in Kur’an’daki Mucizeleri
Hz. Peygamber’in Kur’an’daki Mucizeleri
Hz. Musa’nın Mucizeleri ve Geçen Kaynaklar
Hz. Musa’nın Mucizeleri ve Geçen Kaynaklar
Vefatının Yıl Dönümünde İkbal Lahorî
Vefatının Yıl Dönümünde İkbal Lahorî
Kur'an'da İslamî Vahdet
Kur'an'da İslamî Vahdet

Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın...