Makaleler

İbn Sina’ya Göre Duanın Kabulü
İbn Sina’ya Göre Duanın Kabulü

Dua ve duaların kabulü meselesi, bilinen bütün dinlerin ortak inançlarındandır. Dahası denilebilir ki bütün insanlar fıtrat ve özgün yaratılışları gereği bu inancı taşırlar. Burada incelemek istediğimiz konu, “duanın kabulü” inancının felsefi açıklamasıdır.

Münacat-ı Şabaniye
Münacat-ı Şabaniye
Peygamber Efendimizin Bi'seti
Peygamber Efendimizin Bi'seti
İlahi Nurun Taçlandığı Gün: Bi'set
İlahi Nurun Taçlandığı Gün: Bi'set

"Oku!" dedi. Peygamber "Ne okuyayım?" diye sordu. Cebrail: "Ey Muhammed! Oku seni yaratan rabbinin adıyla!" dedi.

İnanç Eğitiminde Nehcü’l-Belâğa’nın Kur’ânî İşâretleri
İnanç Eğitiminde Nehcü’l-Belâğa’nın Kur’ânî İşâretleri

Nehcü’l-Belâğa; Allah’ı bilme (marifetullah), me’âd, siyâset, yaşam tarzı, İmâm’ın ümmetle ve ümmetin de İmâm ile irtibâtı, eğitim ve öğretim gibi alanlarda Kur’ân ile omuz omuza olup, dünya saadetine ve âhiret kurtuluşuna erişmek için kapsamlı bir tâlimatnâme sunmaktadır.

Sartre Varoluşçuluğundaki Ateizmin Hikmet-i Müteâliye Perspektifinden Eleştirisi
Sartre Varoluşçuluğundaki Ateizmin Hikmet-i Müteâliye Perspektifinden Eleştirisi
Yaratılış Gayesi Olarak İrfanı Düşünmek
Yaratılış Gayesi Olarak İrfanı Düşünmek

Bu makalemizde öncelikle irfanın tanımını yapıp, yaratılış gayesi olduğunu ve herkesin bu yolda ilerlemesi gerektiği hususlarına değindikten sonra; her zaman bizlere ışık kaynağı olan masumlardan ilahi irfanın ve buna ulaşanların özelliklerine öğrenmeye çalışacağız.

Uluslararası Hz. Hamza Konferansı Düzenlendi
Uluslararası Hz. Hamza Konferansı Düzenlendi

Düzenlenen bu konferans neticesinde Hz. Hamza hakkında 2 kitap yayınlandı. Konferansa birçok ülkeden 208 makale gönderildi. Bu makalelerin içerisinden 6 makale dereceye girerek, ilmi kurullarda sunumu yapıldı.

İmam Muhammed Bakır’ın Veladet Yıl Dönümü
İmam Muhammed Bakır’ın Veladet Yıl Dönümü
Modern Çağ, Dinin Dilini Ele Almada Yeni Mecraların Doğuşu
Modern Çağ, Dinin Dilini Ele Almada Yeni Mecraların Doğuşu

Makale, Kur’an’ın kültür ve öğretilerinin, batı dünyasında yaygın kültür ve dinî öğretilerle bir dizi ortak kavrama sahip olmakla birlikte köklü ayrım noktaları bu-lunduğunu göstermeyi hedeflemektedir.

Dinin Cevherini Belirlemede Schleiermacher'in Yaklaşımı
Dinin Cevherini Belirlemede Schleiermacher'in Yaklaşımı
Safevî ve Osmanlı Dönemi Minyatürlerinde Dinî Değerler
Safevî ve Osmanlı Dönemi Minyatürlerinde Dinî Değerler
Kant ve Hace Tusî’nin Ahlakî Eğitim Görüşlerinin Karşılaştırması
Kant ve Hace Tusî’nin Ahlakî Eğitim Görüşlerinin Karşılaştırması

Bu makalenin kaleme almasında ki amaç, batı dünyasının tanınmış filozofu unvanıyla Kant’ın ve İslam dünyasının düşünürü unvanıyla Hace Nasiruddin Tusî’nin görüşlerinin karşılaştırmalı araştırması yapılarak ahlakî eğitimde strateji geliştirmek ve pratiğe dönük çözümler üretmektir.

Kur’an’da Bilginin Engelleri
Kur’an’da Bilginin Engelleri
Kur’an’ın İbret Verme Yöntemi
Kur’an’ın İbret Verme Yöntemi
Taberî’nin İlmî ve Kültürel Şahsiyeti
Taberî’nin İlmî ve Kültürel Şahsiyeti
Kur'an ve Sünnette İslami Yaşam Tarzı
Kur'an ve Sünnette İslami Yaşam Tarzı

Makalenin temel eksenini sosyal hayatın bazı özel alanlarındaki İslamî yaşam tarzı ve adabı ile ilgili konular oluşturduğu için her şeyden önce iki kilit kavramı, yani “edep ve yaşam tarzı” kavramlarının anlamını ve bunların genel olarak din dediğimiz fıkıh ve ahlakla olan irtibatını açıklamalıyız.

Allame Tabatabaî Açısından Allah'ın Gerçek Muradına Ulaşmada Müfessirlerin Anlayışlarının Rolü
Allame Tabatabaî Açısından Allah'ın Gerçek Muradına Ulaşmada Müfessirlerin Anlayışlarının Rolü
Ma’sum İmamların Tefsirinden İncelikler
Ma’sum İmamların Tefsirinden İncelikler
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberlerin Müjdeleri
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberlerin Müjdeleri
Kur'ân'a Göre Hz. Peygamber'in Siyasi Hakimiyeti
Kur'ân'a Göre Hz. Peygamber'in Siyasi Hakimiyeti

Bu makale, Kur'ân ve Sünnet açısından Peygamber'in (s.a.a) siyasî hâkimiyeti meselesini ele almaktadır. Makalede, İslâm'ın temel kaynakları olan Kur'ân ve Sünnet çerçevesinde Hz. Peygamber'in, risalet, tebliğ ve hidayetin yanı sıra siyasî liderlik yükümlülüğünü de üstlendiği ilgili ayetler çerçevesinde ispatlanmaktadır.

Nehcü’l-Belâğa’da Kur’ân
Nehcü’l-Belâğa’da Kur’ân

Kâmil insan, tekvînî Kur’ân’dır ve Kur’ân’ın hakikatini kâmil surette tanıtıp arz edebilir. Emîre’l-Mü’minîn Ali (a.s) kâmil insanlardandır. Dolayısıyla İmâm Ali (a.s) Kur’ân’ı tanıtmak için en uygun kimselerdendir.

Peygamber Efendimiz Cennet ve Cehennemi Anlatıyor.
Peygamber Efendimiz Cennet ve Cehennemi Anlatıyor.
Muhkem ve Müteşabih Ayetler
Muhkem ve Müteşabih Ayetler
Ruh Nedir ve Ruhun Mahiyeti Nasıldır?
Ruh Nedir ve Ruhun Mahiyeti Nasıldır?
Allah Resulü'nün Sünnetine Bağlı Kalmak
Allah Resulü'nün Sünnetine Bağlı Kalmak

Hz. Nebi: “Allah, benim sözümü duyarak onu koruyan, ezberleyen ve onu ulaşmadığı kişilere ulaştıran kimsenin yüzünü aydınlatsın.”

Kadir Gecesi Hakkında Kırk Hadis
Kadir Gecesi Hakkında Kırk Hadis
Üstat Muhsin Kıraatî ile Namazın Anahtarı Fatiha Suresi Üzerine
Üstat Muhsin Kıraatî ile Namazın Anahtarı Fatiha Suresi Üzerine
İslamî İlimler Sürecinde Kuran'ın Dili
İslamî İlimler Sürecinde Kuran'ın Dili
Kur’ân’daki En Güzel Kıssa; Hz. Yusuf ve Alınacak Dersler
Kur’ân’daki En Güzel Kıssa; Hz. Yusuf ve Alınacak Dersler

Kur’ân’daki en güzel kıssa olarak nitelendirilen Hz. Yusuf (a.s) kıssası ders, ibret ve şahsi, ahlakî, içtimai ve ailevî erdemleri içermektedir.

Hz. Peygamber’in Kur’an’daki Mucizeleri
Hz. Peygamber’in Kur’an’daki Mucizeleri

Fahr-i Kâinat Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.a) yaşamı boyunca dört bine yakın mucize göstermiştir.

Hz. Musa’nın Mucizeleri ve Geçen Kaynaklar
Hz. Musa’nın Mucizeleri ve Geçen Kaynaklar
Vefatının Yıl Dönümünde İkbal Lahorî
Vefatının Yıl Dönümünde İkbal Lahorî
Kur'an'da İslamî Vahdet
Kur'an'da İslamî Vahdet