98- Beyyine Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Beyyine Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

  
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Ehl­i kitaptan ve müşriklerden (İslam'ı) inkâr edenler, apaçık delil (Peygamber) kendilerine gelinceye kadar (dinlerinden) ayrılacak değillerdi.
2.    O (apaçık delil), Allah tarafından (kendilerine) gönderilmiş, tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
3.    O sahifelerde değerli ve sağlam yazılar vardır.
4.    Kendilerine kitap verilenler, ancak o apaçık delil (Peygamber) onlara geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5.    Oysa onlara, dini yalnız Allah'a has kılarak O'na kulluk etmeleri, hakka yönelmeleri, namazı hakkıyla kılmaları ve zekâtı vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din, işte budur.
6.    Ehl­i kitap ve müşriklerden (İslam'ı) inkâr edenler, cehennem ateşindedirler; ebedi olarak orada kalacaklardır. İşte onlar, yaratıkların en kötüleridirler.
7.    İman edip doğru işler yapanlar ise, yaratıkların en iyileridirler.
8.    Rableri katında onların mükâfatı, altından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Bu (mükâfatlar), Rabbinden korkan kimse içindir.

YORUM EKLE