92- Leyl Suresi ve Türkçe Meali

     

Sure: Leyl Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

 

     Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Karanlığı (yeryüzünü) bürüyüp örttüğü zaman geceye yemin ederim,
2.    Aydınlanıp ortaya çıktığı zaman gündüze yemin ederim,
3.    Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim,
4.    Şüphesiz sizin çabalarınız birbirinden farklıdır. (Bir grubunuz, doğru işler uğruna çaba gösterirken; diğer bir grubunuz, kendi ve diğerlerinin bedbahtlığı yolunda çaba göstermektedir.)
5.    Kim (Allah yolunda) malını verir ve sakınırsa,
6.    Ve en güzel olanı (ahiret mükâfatını) doğrularsa,
7.    Biz en kolay olan yola sevk ederiz.
8.    Fakat kim cimrilik eder ve kendini (Allah'ın mükâfatından) müstağni bilirse,
9.    Ve en güzel olanı (ahiret mükâfatını) yalanlarsa,
10.    Yakında biz onu en zor olan yola sevk ederiz.
11.    Helak olunca malı ona bir yarar sağlamaz.
12.    Şüphesiz, hidayete erdirmek bize aittir.
13.    Şüphesiz, ahiret de, dünya da bizimdir.
14.    Sizi alevlenen bir ateşe karşı uyardım.
15-16. Yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimseden başkası o ateşe girmez.
17.    En çok sakınan ise, ondan uzak tutulur.
18.    Ki o, arınmak için (Allah yolunda) malını verir.
19.    (Hem de) kimsenin onun (Allah yolunda malını verenin) yanında, karşılığı verilmesi gereken bir nimeti yokken.
20.    Sadece yüce Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için (malını verir.)
21.    Şüphesiz o, yakında (infakının mükâfatını alırken) hoşnut olacaktır.


 

YORUM EKLE