89- Fecr Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Fecr Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

  
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Tan yerinin ağarmasına andolsun.
2.    On geceye andolsun.
3.    Çifte ve teke andolsun.
4.    (Aydınlığa doğru) ilerlediğinde geceye andolsun.
5.    Acaba bu anılanlarda akıl sahibi için (yeterli) bir yemin var mı?
6.    Görmedin mi Rabbin Ad'a (Hud'un kavmine) ne yaptı?
7-8. Benzeri diğer ülkelerde yapılmamış yüksek sarayları olan İrem şehrine?
9.    Ve o vadide (Umman ve Hazramut arasındaki çölde) kayaları yontan Semud'a (Salih'in kavmine)?
10.    Ve çarmıhları (işkence ağaçları) olan Firavun'a?
11.    Onlar ki, ülkelerde haddi aşıp azdılar.
12.    Ve kötülüğü yaydılar.
13.    Bu yüzden Rabbin, onlara azap kırbacını indirdi.
14.    Şüphesiz, Rabbin gözetlemededir.
15.    Ama insan, Rabbi kendisini imtihan edip de ona ikramda bulunduğunda ve nimet verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti." der.
16.    Fakat kendisini imtihan edip de rızkını daralttığında, "Rabbim beni aşağıladı." der.
17.    Hayır; (asla insanın sandığı gibi değil;) doğrusu, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
18.    Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
19.    Mirası tümüyle yiyorsunuz (zayıfların mirastaki hakkına riayet etmiyorsunuz).
20.    Ve malı aşırı biçimde seviyorsunuz.
21.    Hayır; (asla onların sandığı gibi değil;) yeryüzü dümdüz hâle getirildiğinde,
22.    Rabbin(in emri) ve sıra sıra melekler geldiğinde
23.    ve o gün cehennem getirildiğinde, işte o gün, insan (yaptıklarını) hatırlar; ancak bu hatırlama ona ne yarar sağlar?!
24.    "Keşke (ölümden sonraki) hayatım için önceden bir hazırlık yapmış olsaydım!" der.
25.    Artık o gün, O'nun (Allah'ın) yapacağı azabı kimse yapamaz.
26.    Ve O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.
27.    Ey huzura kavuşan can!
28.    Sen O'ndan hoşnut ve O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.
29.    Artık (seçkin) kullarımın içine katıl.
30.    Ve cennetime gir.

YORUM EKLE