87- A'la Suresi ve Türkçe Meali

   

Sure: A'la Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
 1-5. Yaratıp düzen veren, ölçü verip yol gösteren, (yemyeşil) otlağı çıkaran (bitiren), sonra onu kapkara bir sel artığına (çerçöpe) çeviren yüce Rabbinin ismini tenzih ve takdis et.
6.    Kur'ân'ı sana okutacağız da artık unutmayacaksın;
7.    Ama Allah'ın dilediği başka; şüphesiz O, açığı da bilir gizliyi de.
8.    En kolay olan yolu kat etmeyi sana kolaylaştıracağız.
9.    O hâlde, hatırlatmak, öğüt vermek fayda verirse, hatırlat ve öğüt ver.
10.    Allah'tan korkan kimse öğüt alacak.
11.    Bedbaht olan ise ondan kaçınacak.
12.    O bedbaht ki, en büyük ateşe girer.
13.    Sonra o ateşte ne ölür, ne de yaşar.
14-15. (Küfürden, şirkten ve günahlardan) temizlenen ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse kurtuluşa ermiştir.
16.    Oysa siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17.    Ama ahiret, daha iyi ve daha kalıcıdır.
18-19. Şüphesiz bu (gerçekler), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır.

YORUM EKLE