83- Mutaffifin Suresi ve Türkçe Meali

     

Sure: Mutaffifin Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Ölçü ve tartıda başkalarının hakkını eksik verenlerin vay hâline!
2.    Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam alırlar.
3.    Ama onlar ölçerek veya tartarak bir şey verdiklerinde eksik verirler.
4-5. Bunlar, büyük bir günde (hesap vermek için) dirileceklerini bilmezler mi?!
6.    O günde insanlar, âlemlerin Rabbinin huzurunda dururlar.
7.    Hayır; (onların sandığı gibi değil;) kötülerin yazısı Siccin'dedir.
8.    Siccin'in ne olduğunu sen ne bilirsin!
9.    O, (Allah'ın emriyle) yazılmış bir kitaptır.
10.    Yalanlayanların o gün vay hâline!
11.    Onlar ki, hesap ve mükâfat gününü yalanlarlar.
12.    Ki onu, ancak haddini aşan ve günaha düşkün kimseler yalanlarlar.
13.    Ayetlerimiz onlara okununca, "(Bunlar,) eskilerin masallarıdır." derler.
14.    Hayır; (onların düşündükleri gibi değil;) onların yaptıkları işler, (pas gibi) kalplerinin üzerini kaplamıştır.
15.    Hayır; o gün onlar, Rablerinden (O'nun rahmetinden) perdelenmişlerdir.
16.    Sonra onlar, hiç şüphesiz cehenneme girerler.,
17.    Sonra da (onlara), "Yalanlayıp durduğunuz budur işte." denilir.
18.    Hayır; (onların düşündüğü gibi değil;) iyilerin yazısı da İlliyin'dedir.
19.    İlliyin'in ne olduğunu sen ne bilirsin!
20.    (Hakk'ın emriyle) yazılmış bir kitaptır.
21.    Allah'a yakın olanlar, o kitabı görürler.
22.    Şüphesiz ki iyiler, kalıcı nimet içindedirler.
23.    Koltuklar üzerinde oturup (cennetin nimetlerini) seyrederler.
24.    Yüzlerinde nimetin sevinç ve şenliğini fark edersin.
25.    Onlara mühürlü saf (halis) bir içki sunulur.
26.    Sonu misktir. (İçtikten sonra misk kokusu bırakır.) Artık imrenenler, buna imrensinler.
27.    Karışımı da Tesnim'dendir.
28.    (Tesnim; cennette) bir pınardır ki, Allah'a yakınlaştırılmış olanlar ondan içerler.
29.    Suçlular, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi.
30.    Onların yanlarından geçtiklerinde bir¬ birlerine kaş göz işareti yaparak onlarla alay ederlerdi.
31.    Ailelerine döndüklerinde (alaylarından dolayı) keyifli ve neşeli dönerlerdi.
32.    Onları (iman edenleri) gördüklerinde, "Bunlar, sapık kimselerdir." derlerdi.
33.    Halbuki onlar, müminlere bekçi ve gözetleyici olarak gönderilmemişlerdi (müminleri denetlemekle görevli değillerdi).
34.    Bugün (kıyamet günü) ise, iman edenler, kafirlere gülerler.
35.    Koltuklar üzerinde (kafirleri) seyrederler.
36.    Kafirler yaptıklarının karşılığını aldılar mı?

YORUM EKLE