81- Tekvir Suresi ve Türkçe Meali

       

Sure: Tekvir Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

      
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Güneş dürülüp karardığında,
2.    Yıldızların ışığı söndüğünde,
3.    Dağlar yerinden hareket ettirildiğinde,
4.    Gebe develer salıverildiğinde (sahipsiz bırakıldığında),
5.    Vahşi hayvanlar bir araya getirildiğinde,
6.    Denizler tutuşturulduğunda,
7.    Canlar eşleştirildiğinde, (İyiler iyilerle ve kötüler kötülerle,)
8-9. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna, hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda,
10.    Amel defterleri açıldığında,
11.    Gökyüzünün perdesi koparıldığında,
12.    Cehennem alevlendirildiğinde,
13.    Cennet (müminlere) yaklaştırıldığında,
14.    Herkes ne hazırladığını bilir.
15-16. Akıp giderek gözlerden kaybolan ve (tekrar) geri dönen gezegenlere andolsun,
17.    Sona erdiğinde geceye andolsun,
18.    Ağarmaya başladığında sabaha andolsun,
19-21. Bu (Kur'ân), pek değerli, çok güçlü, Arş'ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerin arasında) sözü dinlenilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) sözüdür.
22.    Arkadaşınız da (uzun süre bir arada bulunup iyice tanıdığınız Muhammed) deli değildir.
23.    Gerçekten onu (Cebrail'i) apaçık bir ufukta gördü.
24.    O, gayb hususunda cimri değildir. (Gaybdan aldığı bilgileri esirgemez ve olduğu gibi açıklar).
25.    O (Kur'ân), kovulmuş Şeytan'ın sözü de değildir. 
26.    O hâlde (ey cahil kimseler, Allah'ın sözünü bırakıp da) nereye gidiyorsunuz?!
27-28.    Bu (Kur'ân), âlemde olan herkes için, (özellikle de) sizlerden doğru yolda hareket etmek isteyenler için ancak bir hatırlatma ve öğüttür.
29.    Elbette, âlemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe, siz (bir şey) isteyemezsiniz.


 

YORUM EKLE