79- Naziat Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Naziat Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Şiddetle (kâfirlerin canlarını) çekip çıkaran meleklere andolsun,
2.    Kolaylıkla (müminlerin ruhunu) alan meleklere andolsun,
3.    Süratle (Allah'ın emrini yerine getirmek için) hareket eden meleklere andolsun,
4.    Sonra (Allah'a itaat etmekte) yarıştıkça yarışan meleklere andolsun,
5.    Sonra işleri düzenleyen meleklere andolsun (ki şüphesiz kıyamet gerçekleşecek ve siz hesaba çekileceksiniz).
6-7. O sarsıntının (birinci üflemenin) yeri sarstığı, diğerinin onu takip ettiği gün.
8.    İşte o gün, bazı yürekler kaygıdan oynar.
9.    Bakışları (korkudan) aşağıya dikilir.
10.    Diyorlar ki: "(Öldükten sonra tekrar) önceki hâlimize mi döndürüleceğiz?!"
11.    "Çürümüş kemikler olduktan sonra mı?!"
12.    Dediler ki: "O zaman bu, zararlı bir dönüş olur!"
13.    Şüphesiz o (dönüş), sadece bir tek uyarıcı sesle (Sûr'a üflemekle) olur.
14.    (O sesle tüm insanlar) birdenbire bir düzlüğe dökülürler.
15.    Musa'nın haberi sana geldi mi?
16.    Hani kutsal vadi Tuva'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:
17.    "Firavun'a git; gerçekten o azmıştır."
18.    "Ona de ki: İster misin, (şirk ve bencillikten) temizlenesin
19.    Ve seni Rabbine irşat edeyim de (O'ndan) korkasın?"
20.    (Musa, Firavun'a giderek) o büyük mucizeyi ona gösterdi.
21.    Ama o, (Musa'yı) yalanladı ve karşı geldi.
22.    Sonra (mucizeyi görmesine rağmen hakka) sırt çevirdi ve (Musa'ya karşı koyabilmek için) çalışmaya başladı.
23.    Adamlarını toplayıp (onlara) seslendi.
24.    Dedi ki: "Ben, sizin en yüce Rabbinizim."
25.    Bu yüzden Allah onu ahiret ve dünya azabına uğrattı.
26.    Şüphesiz, bunda (Allah'tan) korkacak kimse için ibret vardır.
27.    Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa (Allah'ın) yapmış olduğu şu gök mü?
28.    (Allah) onu yükseltip (güzelce) düzenledi.
29.    Gecesini karanlık yaptı ve gündüzünü aydınlattı.
30.    Ondan sonra da yeryüzünü döşedi.
31.    Ondan su ve bitki çıkardı.
32.    Dağları da sağlam bir şekilde (onun üzerine) oturttu.
33.    (Tüm bunları) Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için (yarattı).
34.    O büyük hadise geldiği zaman.
35.    O gün insan yaptığı tüm işleri (tüm çabalarını) hatırlar.
36.    Görebilen herkese cehennem açıkça ortaya çıkarılır.
37-39. Kim azar da dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennemdir onun barınağı.
 40-41. Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsini kötü isteklerden uzaklaştırırsa, şüphesiz cennettir onun barınağı.
42.    Sana kıyameti soruyorlar, "Gelip çatması ne zamandır?" diye.
43.    Onun vaktini anmanın seninle ne ilgisi var?!
44.    Onun sonu Rabbine aittir. (Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini yalnız Allah bilir.)
45.    Sen, sadece ondan (kıyametten) korkanı uyarmakla görevlisin.
46.    Kıyamet gününü gördükleri zaman, (berzah âleminde) bir gece veya bir kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar.

YORUM EKLE