76- İnsan Suresi ve Türkçe Meali

Sure: İnsan Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1.    Anılan bir şey olmadan insanın üzerinden uzun bir süre geçmiş (değil) mi?
2.    Biz insanı katışık bir nutfeden yarattık; onu imtihan ederiz. Bu yüzden onu işitir ve görür kıldık.
3.    Doğrusu, biz ona yolu gösterdik; ya şükreden olur ya da nankör olur.
4.    Şüphesiz, biz kâfirlere zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
5.    Şüphesiz ki iyiler, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler.
6.    Bir kaynak ki, Allah'ın kulları ondan içerler ve onu yerden fışkırtarak akıtırlar.
7.    Onlar, adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar.
8.    Kendi canları çektiği hâlde, yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
9.    "Biz size, ancak Allah rızası için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne de bir teşekkür."
10.    "Biz, asık suratlı, sert bir günden dolayı Rabbimizden korkuyoruz." (derler.)
11.    Böylece Allah, onları o günün fenalığından korur ve onları parlaklık ve sevince kavuşturur.
12.    Sabretmelerine karşılık da, onları cennetle ve ipekle ödüllendirir.
13.    Orada tahtlara yaslanırlar. Ne yakıcı bir sıcak görürler orada, ne de dondurucu bir soğuk.
14.    (Cennet ağaçlarının) gölgeleri üzerlerine sarkmış ve meyveleri tamamen emre verilmiştir.
15.    Çevrelerinde gümüş kaplar ve billûr fıçılar dolaştırılır.
16.    Gümüşten billûrlar ki, ölçülerini be¬lirlemişlerdir.
17.    Orada onlara zencefil karışımlı bir kadeh içirilir.
18.    Orada Selsebil diye adlandırılan bir pınardan.
19.    Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır durur. Onları gördüğünde, dağılmış inciler sanırsın.
20.    Nereye baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
21.    Üzerlerinde ince yeşil ipekten ve parlak atlastan elbiseler vardır ve gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri, onlara temizleyici bir içki içirir."
22.    "Bu, sizin için bir mükâfattır ve çabalarınız karşılığını bulmuştur."
23.    Kur'ân'ı parça parça sana indiren biziz.
24.    Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.
25.    Sabah akşam Rabbinin ismini an.
26.    Gecenin bir bölümünde ona secde et ve gecenin uzun vakitlerinde O'nu tesbih et.
27.    Kuşkusuz bunlar, çabuk erişilen dünyayı seviyorlar ve ötelerindeki ağır bir günü ihmal ediyorlar.
28.    Onları biz yarattık ve bağlarını (eklemlerini) sıkıca bağladık. Dilediğimizde onların yerine benzerlerini getiririz.
29.    Bu bir öğüttür; dileyen, Rabbine giden bir yol tutar.
30.    Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz. Kuşkusuz, Allah bilendir ve hikmet sahibidir.
31.    Dilediğini kendi rahmetine yerleştirir. Zalimlere ise, acı bir azap hazırlamıştır.

 

YORUM EKLE