73- Müzemmil Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Muzemmil Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Ey örtünüp bürünen!
2.    Birazı hariç geceleri (ibadet ve namaz için) kalk;
3.    (Gecenin) yarısını veya ondan biraz azalt,
4.    Ya da ona (biraz) artır ve Kur'ân'ı ağır ağır oku.
5.    Çünkü biz sana ağır bir söz indireceğiz.
6.    Kuşkusuz, gecenin ibadeti daha etkili ve sözleri de daha sağlamdır.
7.    Kuşkusuz, gündüzleri senin uzun bir uğraşın vardır.
8.    (Geceleri ibadet için kalk) ve Rabbinin adını an, her şeyden koparak O'na yönel.
9.    Doğunun da, batının da Rabbi O'dur. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse kendine koruyucu ve himayeci olarak O'nu seç.
10.    Onların söylediklerine sabret ve güzel bir tarzda onlardan uzaklaş.
11.    Dini yalanlayan o varlık sahiplerini bana bırak ve onlara az bir mühlet ver.
12.    Şüphesiz, bizim yanımızda (inkârcılar için hazırlanmış) ağır zincirler, yakıcı ateş var.
13.    Ve boğazdan geçmez bir yiyecek ve acı bir azap var.
14.    O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar akıp giden kum yığınına döner.
15.    Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de, (amellerinize) tanık olan bir peygamber gönderdik.
16.    Ama Firavun o peygambere karşı geldi, biz de onu şiddetli bir şekilde tutup cezalandırdık.
17.    Eğer (siz de) kâfir olursanız, çocukları ihtiyarlatan o günden nasıl korunursunuz?!
18.    O günün dehşetinden gökyüzü parçalanır. O'nun vaadi mutlaka yerine gelir.
19.    Gerçekten bu bir öğüt ve hatırlatmadır. İsteyen, Rabbine doğru giden bir yol tutar.
20.    Rabbin, senin gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını veya yarısını veya üçte birini (ibadet için) kalktığını biliyor. Beraberinde bulunan bir topluluğun da (böyle yaptığını biliyor). Gece ve gündüzü Allah ölçer. (Allah) bildi ki, onu (geceleyin ne kadar kalktığınızı) tam olarak sayıp kontrol edemezsiniz bu yüzden sizi bağışladı. O hâlde, Kur'ân'dan (sizin için) müyesser olanı okuyun. (Allah) bildi ki, içinizden hastalar olacak; bir kısmınız da Allah'ın lütfundan bir rızık aramak için yeryüzünde dolaşacak; bir kısmınız da Allah yolunda savaşacak. O hâlde, Kur'ân'dan (sizin için) müyesser olanı okuyun; namazı tam olarak kılın; zekâtı verin; Allah'a güzel bir ödünç verin (Allah yolunda fakirlere yardım edin; onlara borç verin); çünkü kendiniz için hazırlayıp gönderdiğiniz her iyiliği, daha iyi ve mükâfatça daha büyük olarak Allah katında bulacaksınız; ve Allah'tan bağışlanma dileyin; şüphesiz, Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.

YORUM EKLE