71- Nuh Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Nuh Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

   

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 1. Kendilerine çok acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik.
 2. (Nuh) şöyle dedi: "Ey kavmim! Hiç şüpheniz olmasın, ben size aydınlatıcı bir uyarıcıyım."
 3. "Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin ki,
 4. (Allah) günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve belli bir vakte kadar size süre tanısın.
 5. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği süre doldu mu artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz!" (Nuh) dedi ki: "Rabbim! Doğrusu ben, kavmimi gece ve gündüz (imana) davet ettim."
 6. "Fakat benim çağırmam, sadece onların kaçışlarını artırdı."
 7. "Günahlarını bağışlaman için onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve elbiselerini başlarına çektiler, (küfürlerinde) inat ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler."
 8. "Sonra ben, onları yüksek sesle (hakka) çağırdım."
 9. "Sonra ben, onlarla hem açıkça ve hem de gizliden gizliye konuştum."
 10. Dedim ki: "Rabbinizden bağışlanma dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır."
 11. "Size gökten bol bol yağmur indirsin."
 12. "Sizi mallar ve oğullarla güçlendirsin. Size bahçeler lütfetsin ve size ırmaklar akıtsın."
 13. "Size ne oluyor ki, Allah'ın büyüklüğüne inanmıyorsunuz?! (Allah yerine, kendi elinizle yonttuğunuz putlara tapıyorsunuz?!)"
 14. "Oysa sizi çeşitli aşamalardan geçirerek O yaratmıştır."
 15. "Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbirine uyumlu ve kat kat yaratmıştır."
 16. "Onların içinde ayı nur kılmış ve güneşi de çırağ yapmıştır."
 17. "Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi."
 18. "Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi özel bir çıkarışla yeniden çıkaracaktır."

19-20. "Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilmeniz için yeryüzünü size bir sergi olarak yaymıştır."

 1. Nuh dedi ki: “Rabbim! Doğrusu, bunlar bana karşı geldiler; malı ve çocuğu ancak ziyanını artıran kimseye uydular.”
 2. "Ve büyük bir hile kurdular."
 3. "Sakın, ilahlarınızı bırakmayın! Hele Ved'den, Suva'dan, Yağus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!" dediler.
 4. "Böylece birçoklarını saptırdılar. (Ey Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlığını artır!"
 5. Günahları yüzünden suda boğuldular; ardından da ateşe atıldılar ve Allah'tan başka kendilerine yardım edecek birini de bulamadılar.
 6. Nuh dedi ki: "Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden bir tek kişi bile bırakma!"
 7. "Kuşkusuz, eğer onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve yalnız iffetsiz ve nankör insanlar doğururlar."
 8. "Rabbim! Beni, ana­babamı, evime iman etmiş olarak gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla! Zalimlerin de sadece yıkılış ve çöküşünü arttır."

YORUM EKLE