65- Talak Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Talak Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

  
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman, iddet sürelerini gözeterek boşayın. İddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir kötü iş (fuhuş) yapmaları durumu dışın da onları evlerinden çıkarmayın ve kendileri de (evlerinden) çıkmasınlar. İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, kendi nefsine zulmetmiştir. Bilmezsin, belki Allah, bundan sonra (yeni) bir durum ortaya çıkarır.
2.    Sürelerini doldurduklarında ya iyilikle onları tutun veya iyilikle onlardan ayrılın ve içinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Allah için şahitliği doğru yapın. İşte Allah'a ve son güne (ahirete) iman eden kimselere öğütlenen budur. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu sağlar.
3.    Ve ona ummadığı yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, Allah ona yeter. Allah buyruğunu sonuçlandırır. Allah, her şey için bir ölçü koymuştur.
4.    Âdetten kesilen kadınlarınız hakkında şüphe ederseniz (âdetten kesildiklerini iyice bilmezseniz), onların iddet süre si üç aydır. Henüz âdet görmeyenler de böyledirler. Gebe kadınların süreleri ise, yüklerini bırakmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah onun için işinde bir kolaylık verir.
5.    Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah onun kötülüklerini giderir ve onun mükâfatını büyütür.
6.    Gücünüz dâhilinde oturduğunuz yerin bir bölümünde onları (boşadığınız kadınları) da oturtun. Onlara baskı yapmak için bir zarar dokundurmaya çalışmayın. Eğer hamile iseler, çocuklarını doğuruncaya kadar geçimlerini temin edin. Sizin için çocuk emzirirlerse, ücretlerini onlara verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlük çekerseniz, başka bir kadın çocuğu (onun için) emzirecektir.
7.    Varlıklı olan, varlığından (varlığı ölçüsünde) nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de, Allah'ın kendisine verdiğinden nafaka versin. Allah, herkesi ancak verdiği şeyle yükümlü kılar. Allah, her zorluktan sonra bir kolaylık getirir.
8.    Rablerinin ve elçilerinin emrinden çıkan nice şehirler var ki, biz onları çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık.
9.    Sonuçta işlerinin kötü sonucunu tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.
10.    Allah, onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey iman eden akıl sahipleri! Allah'tan korkun. Gerçekten Allah, size bir öğüt ve hatırlatma (zikir) indirmiştir.
11.    O, iman edip  iyi  işler  yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan peygamberdir. Kim Allah'a iman eder ve iyi iş yaparsa, (Allah) onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere yerleştirir. Gerçekten Allah, ona güzel bir rızk vermiştir.
12.    Allah, yedi kat göğü ve yeryüzünden de onların mislini yaratandır. Allah'ın her şeye gücü yettiğini ve Allah'ın ilmi ile her şeyi kuşattığını bilmeniz için emir bunların arasında iner.

YORUM EKLE