62- Cuma Suresi ve Türkçe Meali

         

Sure:Cuma Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

   
                Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Göklerde olan her şey ve yerde olan her şey hükümran, münezzeh, üstün ve hikmet sahibi Allah'ı tesbih ederler.
2.    Okuma ve yazma bilmeyenler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, kitap ve hikmeti onlara öğreten bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
3.    Onlardan henüz kendilerine katılmamış diğer toplumlara da (Peygamber'i göndermiştir). Doğrusu O üstün ve hikmet sahibidir.
4.    Bu, Allah'ın lütfudur; onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.
5.    Tevrat'ı taşımakla yükümlü tutulup sonra onu taşımayanların durumu, kitap yüklenmiş merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun durumu ne kötüdür! Allah, zalim topluluğu hidayete erdirmez.
6.    De ki: "Ey Yahudiler! Eğer diğer in­ sanların değil, yalnız kendinizin Alla­ h'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, doğru sözlü iseniz, ölmeyi arzulayın."
7.    Onlar, kendi elleriyle işledikleri suçlardan ötürü asla onu arzulamazlar. Allah, zalimleri çok iyi bilendir.
8.    De ki: "Kendisinden kaçtığınız ölüm, mutlaka sizinle buluşacaktır. Sonra gizliyi de, açığı da bilen Allah'a götürüleceksiniz ve O, yaptıklarınızı size bildirecektir."
9.    Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığı zaman Allah'ın zikrine koşun ve alış­verişi bırakın. Eğer bilseniz, bu sizin için daha iyidir.
10.    Namaz bitince yeryüzünde dağılın ve Allah'ın lütfundan (kendi payınızı) arayın. Allah'ı çok anın, umulur ki kurtuluşa erersiniz.
11.    Bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelirler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: "Allah'ın katında olan, eğlenceden ve ticaretten daha iyidir. Allah, rızık verenlerin en iyisidir."


 

YORUM EKLE