61- Saff Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Saff Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Göklerde bulunan her şey ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih ederler. O, üstündür ve hikmet sahibidir.
2.    Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz?
3.    Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz, Allah katında büyük bir gazaba yol açar.
4.    Kuşkusuz, Allah kendi yolunda, kurşun dökümü bir yapı gibi saflar hâlinde savaşanları sever.
5.    Hani Musa kendi kavmine, "Ey kavmim! Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz hâlde niçin beni incitiyorsunuz?" demişti. Onlar eğrilip sapınca, Allah da kalplerini eğriltti. Allah, yoldan çıkan toplumu hidayete erdirmez.
6.    Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları! Kuşkusuz ben, Allah'ın size göndermiş olduğu elçisiyim; önümdeki Tevrat'ı doğruluyor ve benden sonra gelecek Ahmed adlı peygamberi müjdeliyorum." demişti. Fakat o (peygamber) kendilerine apaçık delillerle gelince, "Bu, apaçık bir büyüdür." dediler.
7.    İslam'a çağırıldığı hâlde yalan uydurup Allah'a isnat eden kimseden daha zalim kim olabilir?! Allah, zalim topluluğu hidayet etmez.
8.    Onlar, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar; oysa kâfirler istemeseler de, Allah kendi nurunu tamamlayacaktır.
9.    Müşrikler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberi'ni hidayet ve hak din ile gönderen O'dur.
10.    Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?
11.    Allah'a ve Peygamberi'ne iman eder, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. İşte bu, eğer bilseniz, sizin için daha iyidir.
12.    (Böyle olursanız, Allah da) sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, ebedi olan Adn cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu, büyük başarıdır.
13.    Allah katından bir zafer ve yakın bir fetih olan sevdiğiniz diğer nimeti de size verir. Müminleri (bununla) müjdele.
14.    Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa, havarilere, "Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?" demişti. Havariler, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız." demişlerdi. Derken İsrailoğulları'ndan bir kesim iman etti ve bir kesim de kâfir oldu. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da galip oldular.

YORUM EKLE