56- Vakıa Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Vakıa Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

    
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    O olay gerçekleştiği zaman.
2.    Onun gerçekleşmesinde bir yalan yoktur.
3.    O, alçaltıcı ve yücelticidir.
4.    Yer şiddetle sarsıldığı,
5.    Dağlar ufalandığı,
6.    Toz duman olup savrulduğu
7.    Ve siz üç sınıf olduğunuz zaman:
8.    Uğurlular; uğurluların durumu ne güzel!
9.    Uğursuzlar; uğursuzların durumu ne kötü!
10.    Bir de önde olanlar, önde olanlar.
11.    İşte onlar, (Allah'a) yakınlaştırılmış olanlardırlar.
12.    Nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
13.    Onların birçoğu öncekilerdendir.
14.    Birazı da sonrakilerdendir.
15.    Mücevherlerle süslü tahtlar üzerinde,
16.    Karşılıklı oturup onlara yaslanırlar.
17.    Çevrelerinde (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşırlar.
18.    Main çeşmesinden doldurulmuş bardaklar, ibrikler ve kadehlerle.
19.    Bu içkiden ne başları ağrır ve ne de akılları gider.
20.    Ve beğendikleri meyvelerle.
21.    Gönüllerinin istediği kuş etleriyle.
22.    Onlara iri gözlü huriler var.
23.    Sedef içinde korunmuş inciler gibi.
24.    Bunlar, yaptıklarına karşılık olarak (onlara verilir).
25.    Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.
26.    Duydukları söz, sadece "selam" ve "esenlik"tir.
27.    Amel defteri sağ eline verilenler; amel defteri sağ eline verilenlerin durumu ne güzel!
28.    Dikensiz sedir ağaçlarının,
29.    Meyveleri salkım salkım dizilmiş muz ağaçlarının,
30.    Uzamış gölgelerin,
31.    Çağlayan suların,
32-33. Ne tükenen, ne de yasaklanan bol meyvelerin
34.    Ve yüksek döşeklerin içindedirler.
35.    Gerçekten biz o hurileri özel bir yaratılışla yarattık.
36-37. Onları, eşlerine düşkün, yaşıt bakireler kıldık.
38.    Amel defteri sağ eline verilenler için.
39.    Bunların birçoğu öncekilerdendir.
40.    Birçoğu da sonrakilerdendir.
41.    Amel defteri sol eline verilenler; amel defteri sol eline verilenlerin durumu ne kötü!
42.    Yakıcı bir rüzgârın ve kaynar suyun,
43-44. Serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölgenin içindedirler.
45.    Çünkü onlar, bundan önce refah içinde şımarmışlardı.
46.    Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı.
47.    "Ölüp toprak ve kemik olduğumuzda tekrar mı diriltileceğiz?!" diyorlardı.
48.    "Bizim ilk atalarımız da mı?!"
49.    De ki: "Şüphesiz, hem öncekiler, hem de sonrakiler,"
50.    "Bilinen bir günün buluşma vaktinde mutlaka bir araya toplanacaklardır."
51.    Sonra siz ey yalanlayan sapıklar!
52.    Mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz.
53.    Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.
54.    Üstüne de kaynar su içeceksiniz.
55.    Susamış develerin su içmeleri gibi.
56.    İşte ceza ve mükâfat gününde onların ağırlanması böyledir.
57.    Sizi biz yarattık. O hâlde tasdik etmeniz gerekmez mi?!
58.    Döktüğünüz meniyi gördünüz mü?
59.    Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?
60-61. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Yerinize benzerlerinizi getirmede ve sizi bilmediğiniz bir âlemde yeniden var etmede önümüze de geçilemez.
62.    Geçekten siz, ilk yaratılışı bildiniz. O hâlde ders almaz mısınız?
63.    Ektiğinizi gördünüz mü?
64.    Onları siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
65.    Dileseydik, onu kuru çerçöp yapardık da şaşar kalırdınız.
66.    "Biz ziyana uğradık!"
67.    "Hatta biz mahrum kaldık!" (derdiniz).
68.    İçtiğiniz suyu gördünüz mü?
69.    Onu siz mi buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
70.    Dileseydik, onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?
71.    Yaktığınız ateşi gördünüz mü?
72.    Onun ağacını siz mi oluşturdunuz, yoksa oluşturan biz miyiz?
73.    Biz onu, bir ibret ve çölde oturanlar için bir meta yaptık.
74.    Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et.
75.    Yıldızların yerlerine yemin ederim,
76.    Bilseniz bu büyük bir yemindir,
77.    Kuşkusuz bu kitap, değerli Kur'ân'dır.
78.    Saklı bir kitaptadır.
79.    Tertemiz kılınmış olanlardan başkası ona dokunamaz.
80.    O, âlemlerin Rabbinden indirilmedir.
81.    Şimdi siz, bu sözü hafife mi alıyorsunuz?!
82.    Rızkınızı (nasibinizi) onu yalanlamak mı yapıyorsunuz?!
83.    Öyleyse niçin can boğaza dayandığında,
84.    Ki o zaman siz bakar durursunuz
85.    Ve biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz,
86-87.    Eğer ceza görmeyecekseniz, öyleyse niçin onu geri çevirmiyorsunuz?! Şayet doğru söyleyenlerden iseniz?!
88.    Eğer (ölen kişi, Allah'a) yakınlaştırılmış olanlardan ise,
89.    Ona rahatlık, güzel kokulu gül ve nimetlerle dolu cennet vardır.
90.    Eğer amel defteri sağ eline verilenlerden ise,
91.    (Ona,) "Selam olsun sana, amel defteri sağ eline verilenlerden." (denir.)
92.    Fakat eğer sapık yalanlayıcılardan ise,
93.    Kaynar su ile ağırlanır
94.    ve cehenneme atılır.
95.    Kuşkusuz, bu, kesin bilginin özüdür.
96.    Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et.

YORUM EKLE