51- Zariyat Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Zariyat Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

  
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Savuran rüzgarlara
2.    Yükünü yüklenenlere
3.    Kolayca akıp gidenlere
4.    İşleri ayıranlara andolsun ki,
5.    Size vadedilen kesinlikle doğrudur.
6.    Ceza ve mükâfat mutlaka gerçekleşecektir.
7.    İç içe yollara sahip olan göğe andolsun,
8.    Siz farklı görüşlere sahipsiniz.
9.    Döndürülen kimse ondan döndürülür.
10.    Kahrolsun o yalancılar!
11.    Cehalet girdabında gafilce bocalayanlar!
12.    Ceza ve mükâfat gününün ne zaman olduğunu sorarlar.
13.    O, ateş üzerinde azap edilecekleri gündür.
14.    "Tadın azabınızı! İşte çabuk gelmesini istediğiniz budur."
15.    Şüphesiz, takvalı olanlar, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
16.    Rablerinin kendilerine verdiklerini alırlar. Çünkü onlar, bundan önce iyi kimseler idiler.
17.    Gecenin az bir bölümünü uyurlardı.
18.    Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.
19.    Mallarında dilenen ve yoksul için bir hak vardı.
20-21. Yakin edenler için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde nice ayetler vardır. Görmüyor musunuz?!
22.    Rızkınız da, size vadedilen de göktedir.
23.    Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, konuşmanız gibi o (vaat) haktır.
24.    İbrahim'in değerli misafirlerinin haberi size geldi mi?
25.    Hani onlar İbrahim'in yanına girdiler ve "Selam." dediler. İbrahim de, "Selam (size). Siz tanınmamış bir topluluksunuz." dedi.
26.    Sonra sezdirmeden ailesine gidip semiz bir dana getirdi.
27.    Onlara yaklaştırıp (önlerine sürüp),
"Yemez misiniz?" dedi.
28.    (Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce) onlardan içine korku düştü. "Korkma!" dediler ve ona bilgin bir oğ lan çocuğu müjdelediler.
29.    Karısı çığlık atarak geldi, elini yüzüne vurarak, "Kısır bir kocakarı (nasıl çocuk doğurur)?!" dedi.
30.    Onlar, "Rabbin böyle buyurdu. Kuşkusuz O, hikmet sahibidir ve bilendir." dediler.
31.    (İbrahim,) "Peki göreviniz nedir, ey elçiler?" dedi.
32.    "Biz suçlu bir kavme gönderildik." dediler.
33.    "Üzerlerine çamurdan taş yağdırmak için (gelmişiz.)"
34.    "(Bu taşlar) Rabbinin katında aşırı gidenler için işaretlenmiştir."
35.    Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık.
36.    Orada Müslümanlardan bir evden başka bulmadık.
37.    Acı azaptan korkanlar için orada bir ayet bıraktık.
38.    Musa'nın başından geçenlerde de (ayetler vardır). Hani onu apaçık bir delille Firavun'a gönderdik.
39.    Firavun erkânıyla birlikte yüz çevirdi ve "O, bir büyücüdür veya bir delidir." dedi.
40.    Nihayet onu ve ordularını yakalayıp denize attık ve o kınanmayı hak etmişti.
41.    Ad kavminde de (ayetler vardır). Hani onlara yıkıcı bir rüzgâr gönderdik.
42.    Üzerinden geçtiği her şeyi çürümüş kemiğe döndürmüştü.
43.    Semud kavminde de (ayetler vardır.) Hani onlara "Bir süreye kadar yararlanın." denilmişti.
44.    Rablerinin emrine karşı çıktılar, bu yüzden bakıp durdukları hâlde onları yıldırım çarptı.
45.    Ayağa kalkamadılar, öç alacak güçleri de kalmadı.
46.    Bunlardan önce de Nuh kavmini (helak etmiştik). Çünkü onlar, yoldan çıkmış bir topluluk idiler.
47.    Göğü (büyük) bir güçle kurduk ve biz genişleticiyiz.
48.    Yeri de döşedik. Ne güzel döşeyeniz!
49.    Öğüt alasınız diye her şeyden iki çift yarattık.
50.    "O hâlde Allah'a doğru koşun. Kuşkusuz ben, O'nun tarafından size gönderilmiş, apaçık bir uyarcıyım."
51.    "Allah ile beraber başka bir ilah uydurmayın. Kuşkusuz ben, O'nun tarafından size gönderilmiş, apaçık bir uyarıcıyım."
52.    Aynı şekilde, onlardan öncekilere de ne kadar peygamber geldiyse, "O bir büyücüdür veya delidir." dediler.
53.    Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler?! Hayır; onlar azgın bir toplulukturlar.
54.    Artık onlardan yüz çevir; sen kınanacak değilsin.
55.    Ve öğüt ver; şüphesiz, öğüt müminlere fayda verir.
56.    Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.
57.    Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
58.    Kuşkusuz, bol bol rızık veren, sağlam güç sahibi olan, ancak Allah'tır.
59.    Kuşkusuz, o zulmedenlere, arkadaşlarının payı gibi azaptan bir pay vardır. Onu benden acele istemesinler.
60.    Kendilerine vadedilen günlerinden dolayı vay kâfirlerin hâline!


 

YORUM EKLE