31- Lokman Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Lokman Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.    Elif, Lâm, Mîm.
2.    İşte bunlar, hikmetli kitabın ayetleridir.
3.    İyiler için hidayet ve merhamettir.
4.    Onlar, namazı hakkıyla kılar ve zekâtı verirler ve onlar, ahirete yakinen iman ederler.
5.    İşte onlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler onlardır.
6.    İnsanlardan bazıları, hiçbir bilgileri olmadan Allah'ın yolundan (insanları) saptırmak ve onu alaya almak için oyalayıcı sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
7.    Ayetlerimiz ona okununca, sanki onu işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi böbürlenerek yüz çevirir. Onu acı bir azapla müjdele.
8.    Kuşkusuz, iman eden ve iyi işler yapanlar için, nimet dolu cennetler vardır.
9.    Orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah'ın verdiği hak bir sözdür. O, üstündür ve hikmet sahibidir.
10.    Gökleri, görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam dağlar koydu. Orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten su indirdik de, onunla her değerli (bitki) çeşidini yeşerttik.
11.    İşte bunlar, Allah'ın yarattığıdır. O'ndan başkalarının ne yarattığını bana gösterin. Hayır; zalimler, apaçık sapıklık içindedirler.
12.    Gerçekten biz, "Allah'a şükret" diye Lokman'a hikmeti verdik. Allah'a şükreden, kuşkusuz kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden ise, (bilsin ki,) Allah ihtiyaçsızdır ve övgüye layıktır.
13.    Hani Lokman oğluna öğüt vererek, "Ey oğulcuğum! Allah'a ortak koşma. Kuşkusuz, Allah'a ortak koşmak, büyük bir zulümdür." Dedi
14.    Biz insana, ana babası hakkında tavsiyede bulunduk. Annesi onu, güçsüzlük üstüne güçsüzlük ile taşıdı. Onun sütten ayrılması, iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana şükret diye (ona tavsiyede bulunduk). Dönüş, ancak banadır.
15.    Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itaat etme, onlarla dünyada iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna uy. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman, yapmış olduklarınızdan sizi haberdar kılacağım.
16.    "Ey oğulcuğum! Eğer (yaptığın iş) bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde ya da yerde olsa, Allah onu getirir. Kuşkusuz, Allah, incelikleri bilir ve her şeyden haberdardır."
17.    "Ey oğulcuğum! Namazı hakkıyla kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve başına gelenlere sabret. Kuşkusuz bunlar, en sağlam davranışlardır."
18.    "Saygısızlıkla insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Kuşkusuz, Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez."
19.    "Yürümende orta halli ol. Sesini kıs. Kuşkusuz, seslerin en kötüsü eşeklerin sesidir."
20.    Allah'ın, göklerde ve yerde olan her şeyi sizin emrinize verdiğini, açık ve gizli olan nimetlerini size yaydığını görmediniz mi? İnsanlardan, bir bilgiye, hidayete ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışanlar vardır.
21.    Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun." denildiğinde, "Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Ya Şeytan, onları yakıcı ateşin azabına çağırıyorsa?
22.    İyi bir kişiliğe sahip olarak kendisini Allah'a teslim eden kimse, gerçekten en sağlam kulpa sarılmıştır. İşlerin sonu Allah'a döner.
23.    Küfre düşenin küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir ve biz yaptıklarını onlara bildireceğiz. Kuşkusuz, Allah kalplerin özünü bilendir.
24.    Onları azıcık yararlandırırız, sonra onları ağır bir azaba sürükleriz.
25.    Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, mutlaka "Allah." derler. De ki: "Hamd (övgü), Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler."
26.    Göklerde ve yerde olan her şey, Allah'ındır. Kuşkusuz, Allah ihtiyaçsızdır ve övülendir.
27.    Eğer yeryüzünde olan tüm ağaçlar kalem olsa, deniz de mürekkep olsa ve yedi deniz ona eklense, yine Allah'ın kelimeleri sona ermez. Kuşkusuz, Allah üstündür ve hikmet sahibidir.
28.    Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Kuşkusuz, Allah işitendir ve görendir.
29.    Görmedin mi ki Allah, geceyi gündüze geçirir ve gündüzü de geceye geçirir. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir; her biri, belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
30.    İşte bu, Allah'ın hak ve O'nu bırakıp da yalvardıkları şeylerin batıl ve Allah'ın yüce ve büyük olmasındandır.
31.    Bazı ayetlerini size göstermesi için, Allah'ın nimetiyle gemilerin denizde hareket etmesini görmedin mi? Kuşkusuz bunda, sabreden ve çok şükreden herkes için ayetler vardır.
32.    Gölgelikler gibi bir dalga onları sardığında, dini Allah'a has kılarak O'na yalvarırlar. Ama onları karaya çıkararak kurtardığında, içlerinden bir kısmı orta halli olur. Bizim ayetlerimizi, ancak ahdini çiğneyen nankörler inkâr ederler.
33.    Ey insanlar! Rabbinizden korkun ve hiçbir babanın oğluna bir yarar sağlamadığı ve hiçbir oğlun da babasına bir yarar sağlamayacağı günden çekinin. Kuşkusuz, Allah'ın vaadi haktır. O hâlde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı Şeytan sizi Allah ile (Allah'ın bağışlamasına güvenmenizi sağlayarak) aldatmasın.
34.    Kuşkusuz, o saate (kıyamete) ait bilgi, Allah katındadır. Yağmuru yağdırır ve rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse, yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse, hangi toprakta öleceğini bilmez. Kuşkusuz, Allah bilendir ve haberdardır.

YORUM EKLE