15- Hicr Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Hicr Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

                                                   

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 1. Elif, Lâm, Ra. Bunlar, kitabın ve açıklayıcı Kur'ân'ın ayetleridir.

 2. Kâfirler zaman zaman, keşke Müslüman olsaydık, diye arzu ederler.

 3. Bırak onları; yesinler, eğlensinler ve arzu(lar) onları oyalasın. Yakında bilecekler.

 4. Helak ettiğimiz her şehir hakkında mutlaka bilinen bir yazı vardır.

 5. Hiçbir ümmet, ne süresinin önüne geçer, ne de ondan geri kalır.

 6. (Kâfirler) dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kur'ân) indirilen kimse! Kuşkusuz sen bir delisin."

 7. "Eğer doğru söyleyenlerden isen, niçin melekleri bize getirmiyorsun?"

 8. Biz melekleri ancak hak üzere indiririz ve o zaman onlara mühlet verilmez.

 9. Kuşkusuz, Zikr'i (Kur'ân'ı) biz indirdik ve elbette onu biz koruyacağız.

 10. Gerçekten senden önceki milletler arasında da (peygamberler) gönderdik.

 11. Onlara gelen her peygamberi mutlaka alaya alıyorlardı.

 12. İşte böylece bunu (bu alaya almayı), suçluların kalplerine yerleştiririz.

 13. Ona (Kur'ân'a) iman etmezler. Hem de öncekilerle ilgili (ilahî) yasa gelip geçtiği (icra edildiği) hâlde.

 14. Eğer onlara gökten bir kapı açsak da ondan sürekli yükselseler,

 15. "Gözlerimize perde çekilmiş, daha doğrusu biz büyülenmiş bir topluluğuz." derler.

 16. Biz gökte birtakım burçlar yarattık ve onları seyredenler için süsledik.

 17. Onları, kovulmuş her şeytandan koruduk.

 18. Ancak kulak hırsızlığıyla bir şey dinleyen hariç. Onu da parlak bir ateş kovalar.

 19. Yeryüzünü yaydık, orada sağlam dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü her şeyden yeşerttik.

 20. Orada sizin için ve sizin rızklarını vermediğiniz kimseler için geçim araçları var ettik.

 21. Her şeyin hazineleri bizim yanımızdadır. Biz onu, sadece belirli bir ölçü ile indiririz.

 22. Rüzgârları döllendirici olarak gönderdik, böylece gökten su indirerek sizi onunla suladık. Onu depolarda koruyanlar siz değilsiniz.

 23. Şüphesiz, biz diriltir ve biz öldürürüz ve biz (her şeyin) vârisiyiz.

 24. Şüphesiz sizlerden, öncekileri de biliriz, sonrakileri de biliriz.

 25. Şüphesiz, Rabbin onları (diriltip) bir araya toplayacaktır. Kuşkusuz, O bilendir, hikmet sahibidir.

 26. Gerçekten biz insanı, kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş kara bir balçıktan yarattık.

 27. Cinleri de önceden, içe işleyen dumansız bir ateşten yarattık.

 28. Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş kara bir balçıktan bir beşer yaratacağım." dedi.

 29. Onu düzeltip ruhumdan ona üflediğimde, derhal onun için secdeye kapanın.

 30. Meleklerin hepsi de topyekûn secde ettiler.

 31. İblis hariç! O, secde edenlerin yanında yer almaktan kaçındı.

 32. (Allah,) "Ey İblis! Neden secde edenlerin yanında yer almadın?" dedi.

 33. (İblis,) "Ben kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş kara bir balçıktan yaratmış olduğun bir beşere secde edecek değilim." dedi.

 34. (Allah,) "Oradan çık! Sen artık kovulmuş birisin." dedi.

 35. "Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerinedir."

 36. (İblis,) "Ey Rabbim! Onların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi.

  1. (Allah,) "Sen, bilinen zamandaki güne kadar mühlet verilenlerdensin." dedi.

 1. (İblis,) "Ey Rabbim! Beni azdırdığın için, ben de yeryüzünde onlara (kötü işleri) süsleyeceğim ve onların tümünü mutlaka azdıracağım." dedi.

 2. "Ancak onlardan ihlâslı kılınan kulların müstesna."

 3. (Allah,) "İşte benim korumasını üstlendiğim doğru yol budur." dedi.

 4. "Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarıma karşı senin bir egemenliğin yoktur."

 5. "Cehennem, onların tümünün buluşma yeridir."

 6. "Onun yedi kapısı vardır; her kapısı için onlardan belli bir topluluk ayrılmıştır."

 7. Takva sahipleri ise, bahçelerde ve pınar başlarındadır.

 8. (Onlara,) "Esenlikle oraya girin." (denir.)

 9. Kalplerinde olan kinleri çıkardık. Kardeşçe karşı karşıya tahtların üzerinde otururlar.

 10. Orada onlara bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değillerdir.

 11. Kullarıma bildir ki: "Gerçekten ben çok bağışlayan ve sürekli merhamet edenim."

 12. "Ve benim azabım acı azaptır."

 13. Onlara, İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.

 14. Hani onlar, İbrahim'in huzuruna gelip selam verdiler. O, "Doğrusu biz sizden korkuyoruz." dedi.

 15. Onlar, "Korkma! Biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz." dediler.

 16. (İbrahim,) "Yaşlılık gelip çatmışken mi beni müjdeliyorsunuz?! Neyle müjdeliyorsunuz?!" dedi.

 17. Onlar, "Biz sana hak üzere müjde verdik. O hâlde asla ümidini kaybedenlerden olma!" dediler.

 18. (İbrahim,) "Rabbinin rahmetinden, yoldan çıkmışlardan başka kim ümidini keser?!" dedi.

 19. "Ey elçiler! Sizin göreviniz nedir?" dedi.

 20. (Melekler,) "Biz, suçlu bir topluluğa gönderildik." dediler.

 21. "Ancak Lut'un ailesi müstesnadır; onların hepsini kurtaracağız."

 22. "Fakat karısı hariç; onun helak olanlardan olmasını takdir ettik."

 23. Elçiler Lut ailesine gelince,

 24. (Lut,) "Siz yabancı bir topluluksunuz." dedi.

 25. Onlar, "Biz sana, onların şüphe ettiği şeyi getirdik." dediler.

 26. "Biz sana, gerçeği getirdik. Hakikaten biz doğru söylüyoruz."

 27. "Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar. Sen de onların arkalarından git. Sizden hiçbiri arkasına bakmasın. Emredilen yere doğru gidin."

 28. İşte şu kesin haberi ona bildirdik: "Onların kökü sabahleyin kesilecektir.

 29. "Şehir halkı sevinçle birbirlerini müjdeleyerek geldiler.

 30. Lut onlara dedi ki: "Bunlar benim misafirlerimdir; beni utandırmayın.

 31. "Allah'tan korkun ve beni küçültmeyin."

 32. Onlar, "Biz sana yabancıları savunmayı yasaklamadık mı?!" dediler.

 33. Lut, "Meşru bir iş yapacaksanız (evlenmek istiyorsanız), işte bunlar benim kızlarım!" dedi.

 34. Senin canına yemin olsun, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

 35. Güneş doğarken o öldürücü çığlık onları yakaladı.

 36. Böylece oranın altını üstüne getirdik ve onlara balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.

 37. İşte bunda, basiret sahipleri için bir ayet vardır.

 38. O şehir (o şehrin harabeleri) bir yol üzerinde durmaktadır.

 39. İşte bunda, müminler için bir ayet vardır.

 40. Kuşkusuz, Eyke halkı zalimdiler.

 41. Biz de onlardan intikam aldık. Her ikisi de (her iki şehrin harabeleri de) apaçık bir yol üzerindedir.

 42. Gerçekten Hicr halkı elçileri yalanladılar.

 43. Biz ayetlerimizi (mucizelerimizi) onlara verdik; fakat onlar bu ayetlerden yüz çevirdiler.

 44. Güvenlik içinde kendilerine dağlardan evler yontuyorlardı.

 45. Derken o (öldürücü) çığlık onları sabahleyin yakaladı.

 46. Kazandıkları da onlara bir yarar sağlamadı.

 47. Biz gökleri ve yeri ve o ikisinin arasındakileri ancak hak üzere yarattık. Gerçekten kıyamet günü de gelecektir. Şu hâlde güzelce (onlardan) vazgeç.

 48. Kuşkusuz, Rabbin hakkıyla yaratan ve her şeyi bilendir.

 49. Gerçekten, biz sana tekrarlanan yedi ayeti (Fâtiha Sûresi'ni) ve bu büyük Kur'ân'ı verdik.

 50. Sakın kâfirlerin bazı kesimlerini yararlandırdığımız şeylere göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere karşı mütevazı davran.

 51. De ki: "Ben apaçık bir uyarıcıyım."

 52. Nitekim (Kur'ân'ı) bölenlere (bir kısmını benimseyip bir kısmını reddedenlere) (azap) indirdik.

 53. Onlar Kur'ân'ı parça parça ettiler.

 54. Rabbine ant olsun ki, onların hepsine soracağız.

 55. Yapmakta oldukları işleri.

 56. Sen, sana emredileni açıkla ve müşriklerden yüz çevir.

 57. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

 58. Onlar, Allah ile beraber başka bir ilah edinirler. Yakında (gerçeği) bilecekler!

 59. Gerçekten onların söyledikleri sözler yüzünden göğsünün daraldığını biliyoruz.

 60. Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et ve secde edenlerden ol.

 61. Ve sana yakin gelinceye kadar Rab- bine ibadet et.

YORUM EKLE