1- Fatiha Suresi ve Türkçe Meali

Sure: Fâtiha Sûresi Türkçe Meali

Meal: Üstad Murtaza Turabi

Okuyan: Muhammed Acar

1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

2-4. Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din gününün sahibi Allah’a mahsustur.

5.       Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6.       Bizi doğru yola ilet.

7.       Gazaba uğramamış ve sapmamış olan, nimet verdiğin kimselerin yoluna.

YORUM EKLE