1. Ders | İnsanı Tanımak

Ders Başlığı: Kuran’da İnsan

Ders Sayısı: 1. Ders

Ders Konusu: İnsanı Tanımak

Üstad: Hüseyin Alagöz

  

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

  

İnsanın yaratıcısı olan Allah, insanı nasıl tanıtıyor?

İnsanoğlu öyle bir varlık ki hem her türlü kötülüğü yapabilir hem de en yüce makamlara erişebilir. İnsan iyiliği de kötülüğü de sonradan öğrenmektedir. Doğduğu coğrafya, sahip olduğu aile, arkadaş çevresi, gördükleri insanı iyi veya kötü yapar.

İnsan iyi olmak için kendisini eğitmeli kendisine fayda sağlayacak şeylere zaman ayırmalıdır. Bütün bilim dalları insana yöneliktir örneğin; siyaset, hukuk, tıp vs. ama felsefi antropoloji insanın hakikatini anlamaya çalışmıştır. Felsefi antropoloji insanın özünü tanımaktır. İnsanı tanımakta üç grup aciz kalmıştır:

  

1. Grup melekler:

“Rabbim, sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birilerini mi yaratıyorsun? Biz seni takdis ediyoruz senin halifelerin olarak bizler varız.” dediler.

Yüce Allah ise:

“Sizin bilmediğiniz benim bildiğim şeyler vardır. Sizler sadece insanların çamur boyutunu görmektesiniz.” dedi.

  

2. Grup cinler ve İblis: Allah’u Teâlâ iblise, ademe secde etmesini söylediği zaman:

“Rabbim sen beni ateşten yarattın onu ise çamurdan neticede ben ondan üstünüm.”

Diyerek itiraz etti.

  

3. Grup insanlar: İnsanoğlu insanı tanımakta aciz kalanlardandır. Hz. Ali buyuruyor:

“Ey insanoğlu! Sen kendini etten, kemikten ibaret olduğunu zannetme sende büyük bir alem gizlidir.”

 

3 tane okunması gereken kitap var derler.

1. Kâinat: Kâinat kitabı hakikatin ta kendisidir. Eğer kâinatı okursan hakikati okumuş olursun ve Hak marifete ulaşırsın.

2. Allah’ın gökten indirdiği kitaptır. Tevrat, Zebur, İncil, Kuran-ı Kerim. Allah, yüce kitaplarında hakikati en iyi şekilde anlattığı için bu kitapları okuyarak hakikate ulaşabiliriz.

3. İnsan: Eğer insan kendi hakikatini keşfedebilirse o zaman hakikati olduğu gibi tanır ve marifet bulur.

İnsanoğlu bu yüce kitapları oldukları gibi aktarmaktansa kendileri değiştirmeye çalıştı bazı şeyleri çıkardılar bazı şeyleri eklediler. Yüce kitapları oldukları gibi anlamak için onların vasisi peygamberleri ve ehlibeyti kabul etmek gerekir.

  

Darwin teorisi: Bir zamanlar varlık adına olan her şey cansız varlıktı canlı varlık olarak hiçbir şey yoktu. İlk canlı varlık olan amino asitler türedi ve evrimleşme sonucu milyonlarca canlı türedi ve maymunda evrimleşerek insan var oldu.

Bilimsel araştırmalar sonucu Darwin teorisinin doğru olmadığı kanıtlanmıştır. Canlılarda bir değişim söz konusu ancak bu adaptasyon derecesindedir. Canlılar yaşadıkları ortama, bulundukları duruma adapte olmuşlardır. Başka bir türden başka bir tür çıkacak kadar everilmemişlerdir. Farz edelim ki Darwin’in teorisi doğru olsun o zaman evrim teorisi kutsal kitapları, peygamberlerin iddiasını çürütebilir mi? Peygamberlerimiz ve yüce kitaplar “canlı cansız bütün bu alemi Allah yarattı tesadüfen var olmadı.” Darwin’in dediği gibi cansız varlıklar evrimleşmişse eğer onları harekete geçirecek bir şey gerekmekte o etken ne kendiliğinden olabilir ne de cansız bir varlık kendi kendine gerçekleştirebilir. Cansız varlığın bu etkeni yapabilmesi için hayat sahibi, güç sahibi olması gerekmektedir. Allah ister canlıları bir anda yaratmış olsun isterse Darwin’in teorisi gibi evrimleştirerek yaratmış olsun sonuç olarak bu sürecin arkasında güç sahibi, bilgi sahibi bir vardır.

 

Sonuç olarak Darwin teorisi Allah’ın varlık alemini yarattığını çürütecek nitelikte değil. Hz. Ademin maymundan türediğine ya da başka bir nesilden geldiğine dair bilimsel bir kanıt yok. Kutsal kitaplara baktığımız zaman insanı, alemi yaratan yaratmıştır:

“Ben ademi topraktan yarattım ve ona olurver dedim oldu.”

YORUM EKLE